22/09/2010 - 08:13

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững (*)

 

Hôm nay, ngày 22-9-2010, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là dịp để Đảng bộ đánh giá lại những thành tựu và hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XI; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển thành phố trong giai đoạn 2010 - 2015. Trước thềm Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã dành cho Báo Cần Thơ cuộc phỏng vấn dưới đây.

* Thưa đồng chí, theo Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XI trình Đại hội Đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII, 5 năm qua, TP Cần Thơ đã có những bước phát triển khá toàn diện. Để đạt được những thành tựu ấy, BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ qua đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị như thế nào?

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 có nhiều đổi mới, nắm vững những vấn đề có tính nguyên tắc, chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp. Đồng thời, phát huy đúng mức vai trò công tác Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể; xây dựng và thực hiện khá tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo ra nhiều mô hình “Dân vận khéo”; phát hiện và giải quyết đúng đắn, kịp thời nhiều vấn đề mới phát sinh, từ đó, thu được những thành quả quan trọng và toàn diện, thúc đẩy thành phố phát triển.

Thành ủy đã xác định 4 khâu đột phá và chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện 10 chương trình, 4 đề án phát triển Kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; chủ động phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành Trung ương tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2015 và phê duyệt Đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau); ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với TP Hồ Chí Minh, các tỉnh vùng ĐBSCL và các Tập đoàn, Tổng công ty kinh tế lớn; tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, quốc gia và khu vực thắng lợi; xây dựng chương trình thực hiện các NQ của Trung ương, NQ nhiệm vụ chính trị hằng năm sát hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Xác định xây dựng thành phố văn minh, hiện đại là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, Thành ủy đã chỉ đạo nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, quy hoạch các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2006 - 2020; quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030; thực hiện một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi theo tinh thần Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH và đô thị hóa, tạo cơ sở thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... phát triển đồng bộ. Tiếp tục đầu tư, mở rộng các khu, cụm công nghiệp, đa dạng loại hình dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chuyển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh chất lượng cao, sắp xếp chuyển đổi nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, phát triển các thành phần kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài... Cùng với phát triển kinh tế, Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo các lĩnh vực VH-XH, xây dựng, phát triển con người Cần Thơ theo các chuẩn mực “trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh khoa học và công nghệ; củng cố, nâng chất hệ thống y tế và mạng lưới y tế cơ sở, phục vụ tốt hơn sức khỏe nhân dân. Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở... Tăng cường lãnh đạo đối với công tác quốc phòng, an ninh...

Sự đổi mới trong công tác lãnh đạo của Thành ủy đã góp phần quan trọng để thành phố đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt ở mức khá cao: 15,13%; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân 14,14%, đến năm 2010 đạt 36,82 triệu đồng, tương đương 1950 USD. Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố đạt trên 85.000 tỉ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với giai đoạn 2001-2005; diện mạo đô thị có sự thay đổi đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo từ 10,46% ở đầu nhiệm kỳ, đến nay giảm còn 4,7%. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tiếp tục giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, từng bước thể hiện vai trò trung tâm trên một số lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và củng cố quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL...

* Đi đôi với tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, công tác xây dựng Đảng đã được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện như thế nào trong nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

- Thành ủy luôn quán triệt một cách sâu sắc rằng, để vượt qua những thách thức, khó khăn, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ phải tự nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh cách mạng; phải thực sự thấu suốt phương châm “phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Với quan điểm đó, BCH Đảng bộ thành phố rất coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới việc tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và sơ kết, tổng kết việc thực hiện... từ đó rút ra nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân; đấu tranh, phòng chống có hiệu quả những biểu hiện sai trái trong nội bộ Đảng và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên. Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát, kiểm tra việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc chấp hành quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, bộ máy chính quyền và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm...

Đặc biệt, thành phố chú trọng công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học. Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch và cán bộ cơ sở. Công tác đánh giá, bố trí, phân công, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ; bước đầu đã bố trí nhiều đồng chí giữ chức danh chủ chốt ở quận, huyện không phải là người tại địa phương; thí điểm việc bố trí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Thành ủy cũng lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp 10.063 đảng viên mới, đạt 100,63% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác giám sát, kiểm tra được tăng cường, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm túc các trường hợp vi phạm, góp phần làm trong sạch nội bộ đảng, nâng cao sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, BCH Đảng bộ thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục. Đó là: Công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, tuy được quan tâm lãnh đạo, nhưng còn thiếu tính sắc bén; nhiều vấn đề nảy sinh về mặt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được giải quyết kịp thời. Tổ chức bộ máy một số cơ quan trong hệ thống chính trị chưa thật sự tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu và chưa thể hiện được vai trò là khâu đột phá. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn khép kín, thiếu nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ và chưa gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch và đào tạo, luân chuyển cán bộ còn ít và có trường hợp chưa hợp lý, trình độ, năng lực cán bộ chưa theo kịp yêu cầu phát triển, đội ngũ cán bộ cơ sở thiếu chuẩn còn khá cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Hoạt động và chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chưa đồng đều...

* Thưa đồng chí, trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐB đảng bộ nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Thành ủy sẽ làm gì để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững?

- BCH Đảng bộ thành phố ý thức rằng để “xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố đồng bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mekong; là trung tâm công nghiệp, tài chính, thương mại - dịch vụ, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế và văn hóa, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh trong vùng ĐBSCL và cả nước”; “là một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, là một cực phát triển, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng” - như NQ45 của Bộ Chính trị đã xác định; vai trò lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy đảng cần tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ. Trọng tâm là phải nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dự báo sát tình hình, tranh thủ mọi thời cơ, phát huy tối đa lợi thế, năng động, sáng tạo, quyết tâm, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung, quyết liệt hơn trong chỉ đạo thực hiện khâu đột phá, các mục tiêu, chương trình trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn chặt với giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thành ủy cũng sẽ tập trung đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác tổ chức cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, thật sự vì Đảng, vì dân, có bản lĩnh và trí tuệ, đi đầu trong công tác và gương mẫu về đạo đức lối sống. Để nâng cao hiệu quả vận động nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Thành ủy sẽ chủ động và tăng cường công tác Dân vận, phản biện xã hội, công tác giám sát, kiểm tra; tập trung giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, nhất là những tiêu cực trong nội bộ, khiếu kiện của công dân, nhằm làm trong sạch bộ máy Đảng, chính quyền và sự ổn định trong nhân dân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ. Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, Thành ủy cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng đối với tập thể và cá nhân; tăng cường lãnh đạo về quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ vốn có truyền thống đoàn kết, gắn bó; nhân dân Cần Thơ luôn cần cù và nỗ lực trong lao động. Phát huy những truyền thống tốt đẹp ấy, cùng với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tin rằng trong thời gian tới, Thành ủy sẽ lãnh đạo đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XII đề ra, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển.

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy.

HOÀNG THANH (thực hiện)

---------------------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết