20/02/2011 - 21:34

Đảng bộ khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 124 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với hơn 3.630 đảng viên. Những năm gần đây, do tác động chung của nền kinh tế toàn cầu có phần ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp (DN). Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy ở những doanh nghiệp có tổ chức đảng, nhiều DN tiếp tục “ăn nên làm ra”, đạt và vượt chỉ tiêu SXKD hàng năm...

Theo nhận định của Đảng ủy Khối DN, trong nhiệm kỳ qua, cùng với tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối DN thành phố lãnh đạo các doanh nghiệp tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì hoạt động SXKD có lãi, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với nhà nước. Các DN ngày càng chú trọng phát huy quyền làm chủ của người lao động, xây dựng được mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể, tăng thu nhập cho người lao động...

Các tổ chức đảng đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cả nhiệm kỳ được Thành ủy biểu dương tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2010-2015. 

Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Nông nghiệp Cờ Đỏ là một trong những tổ chức đảng có đông đảng viên với 6 chi bộ trực thuộc, là một trong những đơn vị điển hình về lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công ty TNHH Nông nghiệp Cờ Đỏ, tiền thân là Nông trường Cờ Đỏ, chính thức chuyển đổi loại hình công ty TNHH và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp từ năm 2008. Theo ông Nguyễn Duy Chinh, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phó Bí thư Đảng ủy công ty, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu SXKD, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, công ty đã sắp xếp bộ máy tổ chức ngày càng tinh gọn. Từ chỗ có hơn 200 biên chế, đến nay số cán bộ công nhân viên (CBCNV) của công ty chỉ còn 115 người. Đảng ủy cùng Ban Giám đốc từng bước đổi mới công tác lãnh đạo, đưa hoạt động của công ty chuyển dần sang cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Nhiều năm liền công ty đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, SXKD tiếp tục phát triển. Riêng năm 2010, doanh thu của công ty đạt gần 298 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 16,6 tỉ đồng, vượt 2,88 lần so với kế hoạch và tăng 2,39 lần so với năm 2009; thu nhập bình quân từ lương của CBCNV được 5,46 triệu đồng/người/tháng. Sau 3 năm trực thuộc Đảng bộ Khối DN thì 2 năm liền (2009 và 2010) Đảng bộ Công ty TNHH Nông nghiệp Cờ Đỏ đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu. Theo ông Nguyễn Duy Chinh, kết quả trên là nhờ sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy, từng chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty trong thực hiện các nghị quyết, chỉ tiêu do Đảng bộ đề ra trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong chuyên môn. Theo ông Nguyễn Duy Chinh, hằng năm Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc và Công đoàn công ty xây dựng phương án thi đua của năm cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Trong đó, xác định rõ ràng trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị cũng như cá nhân trong công ty. Hằng tháng, tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và trừ điểm thi đua đối với các tập thể, cá nhân chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy công ty chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CNV. Đảng ủy và Ban Giám đốc công ty bố trí thời gian, tạo điều kiện cho đảng viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời nghiên cứu, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng ủy cũng thường xuyên giám sát quy chế làm việc của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, quy trình công việc của từng cá nhân tại DN... Hiện nay, công ty có 47 đảng viên và 3 đối tượng đảng đã hoàn thành hồ sơ, chuẩn bị kết nạp Đảng. Qua phân loại đảng viên năm 2010, có 80,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 17% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Bến Xe Tàu Cần Thơ là một trong 16 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ Khối DN đạt danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu năm 2010. Ông Huỳnh Hữu Truyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy công ty, cho biết: “ Công ty thực hiện chủ trương cổ phần hóa, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, nhưng Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty luôn xác định tổ chức đảng và các đoàn thể hoạt động hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động SXKD của công ty...”. Đảng ủy và các chi ủy tăng cường công tác bồi dưỡng, rèn luyện nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của đảng viên ở từng bộ phận nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, nâng cao lợi tức cho cổ đông, cải thiện thu nhập cho CBCNV”. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới cũng được các cấp ủy quan tâm thường xuyên, đặc biệt chú trọng các tiêu chuẩn về năng lực và sự tín nhiệm cao của quần chúng. Nhờ đó, nhiều năm liền, Đảng bộ hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Riêng năm 2010, Đảng bộ đã kết nạp thêm 4 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên công ty lên 67 người, sinh hoạt ở 6 chi bộ trực thuộc, chiếm 44% trên tổng số CBCNV của công ty... Ông Huỳnh Hữu Truyền khẳng định: “Đảng ủy rất chú trọng công tác giám sát để chính quyền, các đoàn thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo lợi nhuận cho Nhà nước, cho cổ đông và các chế độ chính sách, quyền lợi vật chất đối với người lao động... Chính sự lớn mạnh của tổ chức đảng đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu Hội đồng Quản trị giao cho ban lãnh đạo công ty”. Nhiều năm liền, hoạt động SXKD của công ty đều tăng trưởng từ 25 -30%/năm. Riêng năm 2010, doanh thu của công ty đạt 125% kế hoạch năm (42,7 tỉ đồng), tăng 30% so với năm 2009. Các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được thực hiện đầy đủ, 100% lao động được ký hợp đồng lao động và có việc làm ổn định; thu nhập bình quân của lao động cũng tăng từ 3,7 triệu đồng/người/tháng lên 4 triệu đồng/người/tháng.

Theo đồng chí Ngô Hồng Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối DN, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện khá tốt vai trò hạt nhân đoàn kết giữa ban lãnh đạo DN và lực lượng trực tiếp sản xuất, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường... Các cấp ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên, quần chúng. Đặc biệt, có 100% đảng viên và trên 95% đoàn viên, hội viên trong các DN trực thuộc Đảng bộ Khối DN đã nghiên cứu học tập, các chuyên đề của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, từng cá nhân đều viết thu hoạch, đề ra hướng phấn đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao..., góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đưa doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thời gian qua vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên mới tuy được quan tâm hơn nhưng so với số lượng DN hiện có trên địa bàn thành phố vẫn còn ít. Thực tế cho thấy, hầu hết tổ chức cơ sở đảng hoạt động mạnh, có hiệu quả cao là ở các DN có vốn sở hữu nhà nước. Trong khi đó, ở các DN ngoài nhà nước có tổ chức đảng, nhiều nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng chưa thể hiện rõ, hoặc cấp ủy chỉ tập trung cho hoạt động SXKD mà ít chú trọng công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, ở nhiều DN do chưa có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nên việc phát hiện, chăm bồi, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy cấp trên xem xét, kết nạp cũng hạn chế. Theo thống kê của Đảng ủy Khối DN, năm 2010, tuy toàn Đảng bộ Khối kết nạp thêm được 228 đảng viên mới, đạt 120% kế hoạch năm, nhưng chỉ có 67/124 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có kết nạp đảng viên mới. Chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối DN cũng khá thấp. Năm 2010, Đảng bộ khối có 65,3% tổ chức cơ sở đảng được công nhận TSVM, 11,3% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20,2% được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ,...

Theo đồng chí Ngô Hồng Yến, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối DN thời gian tới là tăng cường kiểm tra, giám sát các TCCSĐ trực thuộc hoạt động có hiệu quả. Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp với các đoàn thể xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong các DN, nhất là các DN có vốn ngoài nhà nước để tạo nguồn phát triển đảng viên. Mục tiêu là xây dựng cộng đồng DN thành phố vững mạnh về tổ chức đảng, có nền sản xuất hiện đại, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Bài, ảnh: QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết