10/01/2018 - 21:11

Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính 

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC. Việc kiểm soát này nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản TTHC, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức…

Người dân thực hiện TTHC tại UBND phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.

Người dân thực hiện TTHC tại UBND phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.

Sở Tư pháp TP Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bưu điện thành phố với tất cả 19 sở, ngành và 9 quận, huyện về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Năm 2017, Sở tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành 39 quyết định công bố 558 TTHC ban hành mới, 32 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 825 TTHC bị bãi bỏ ở 12 lĩnh vực. Toàn thành phố hiện có 1.735 TTHC (1.381 thủ tục cấp sở, 236 thủ tục cấp huyện, 110 thủ tục cấp xã, 4 thủ tục đặc thù, 4 thủ tục liên thông), giảm 248 TTHC so với năm 2016. Việc niêm yết, công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã cơ bản thực hiện tốt. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát 7 TTHC thuộc 6 lĩnh vực, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 6 văn bản quy phạm pháp luật với 6 TTHC có liên quan ở các lĩnh vực: Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Tư pháp, đạt tỷ lệ cắt giảm trung bình là 24,68% và tổng số tiền tiết kiệm được trên 19,7 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC được lồng ghép với đợt kiểm tra của Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của thành phố tại 7 sở, 3 quận, huyện và 6 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Trong năm, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND thành phố thực hiện thêm mô hình liên thông về thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trên địa bàn TP Cần Thơ, góp phần tạo thuận lợi, giảm thiểu chi phí cho cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC. Công tác kiểm soát TTHC dần đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp và hiệu quả, đơn giản hóa TTHC, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân”.

Tuy nhiên, theo Sở Tư pháp thành phố, công tác này vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, một số ban, ngành còn chậm công bố TTHC hoặc chỉ công bố tên thủ tục, không công bố nội dung thủ tục; việc thay đổi tổ chức bộ máy làm công tác kiểm soát TTHC thường xuyên, gây ảnh hưởng đến tính ổn định trong việc chỉ đạo, điều hành lĩnh vực kiểm soát TTHC của địa phương. Bà Trần Thị Đoan Trang, Phó Trưởng Phòng Tư pháp quận Ninh Kiều, cho biết: Việc đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đăng ký khai sinh, trong trường hợp cha, mẹ của trẻ ở nhờ, sẽ không thực hiện liên thông được. Chủ hộ phải trực tiếp đi đăng ký để bổ sung một số giấy xác nhận theo yêu cầu của cơ quan công an. Về phần mềm liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, trong nội dung tờ khai cung cấp thông tin bảo hiểm y tế, yêu cầu kê khai nơi đăng ký khai sinh của từng người trong hộ khẩu. Việc này gây không ít khó khăn đối với những người lớn tuổi không còn khai sinh…

Để tăng cường công tác kiểm soát TTHC cũng như cải cách TTHC, ông Nguyễn Quốc Trung cho biết: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính trên lĩnh vực mình đang thực hiện, qua đó kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển công văn, tài liệu qua hộp thư điện tử của Sở Tư pháp đến từng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hành tiết kiệm chống lãng phí và áp dụng có hiệu quả việc sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản; các quy trình hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết cho công dân được sưu tra kịp thời, nhanh gọn, khoa học, đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ trong công tác lưu trữ hồ sơ của cơ quan và phục vụ nhu cầu của công dân. Đồng thời, tập trung cải cách hành chính, đơn giản hóa TTHC theo Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC của thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành và trong cải cách hành chính.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết