06/05/2022 - 19:19

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố:

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội 

(CT) - Ngày 6-5-2022, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) thành phố về tình hình công tác 4 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị hệ thống Mặt trận và các tổ chức CT-XH trong thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản của Trung ương ban hành nhằm thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Ðồng thời gắn bó mật thiết để lắng nghe và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, đội ngũ trí thức và doanh nhân để tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội và các phong trào do thành phố, các tổ chức CT-XH của Trung ương phát động, góp phần nâng cao về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, nhân dân; quản lý tốt các nguồn quỹ của Mặt trận và các tổ chức CT-XH các cấp đảm bảo quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng…

Trong 4 tháng qua, hệ thống Mặt trận và các tổ chức CT-XH các cấp trong thành phố phối hợp các ngành chức năng tập trung tuyên truyền các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm; tổ chức phát động các phong trào thi đua năm 2022 gắn với hoạt động mừng Ðảng, mừng Xuân. Mặt trận và các tổ chức CT-XH chú trọng công tác phối hợp vận động các nguồn lực xã hội, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định, chế độ chính sách liên quan đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội cấp cơ sở của Hội Cựu chiến binh, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 theo đúng kế hoạch. Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội, chất lượng đoàn viên, hội viên được Mặt trận và các tổ chức CT-XH các cấp quan tâm thực hiện...

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết