01/11/2019 - 22:06

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo 

(CT)- Chiều 1-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố và Nhà máy X55 Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn TP Cần Thơ” năm 2019.

Đồng chí Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị, địa phương chia sẻ kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nghị quyết về biển, đảo ở địa phương, đơn vị; việc phối hợp tuyên truyền biển, đảo ở các địa phương, đơn vị trong thời gian qua; kinh nghiệm thực tiễn công tác tuyên truyền biển, đảo đối với các tỉnh, thành phố không có biển, đảo. Hội nghị khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo thời gian tới…

   Những năm qua, nhiều đơn vị, địa phương ở TP Cần Thơ có những mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Cụ thể, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) lồng ghép tuyên truyền vào giảng dạy; mời báo cáo viên từ Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đến báo cáo các chuyên đề về biển, đảo; cử đoàn cán bộ, sinh viên đến giao lưu, trao đổi học thuật với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị trực thuộc. Ở quận Bình Thủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ động chỉ đạo, định hướng tuyên truyền biển, đảo thông qua hội nghị báo cáo viên, hội thi tiểu phẩm tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Nhà máy X55 Quân chủng Hải quân tuyên truyền biển, đảo trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn…

Theo đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội thảo nhằm hệ thống lại những cơ sở lý luận, khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; xác định rõ công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và thành phố nói riêng.

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết