13/01/2023 - 10:16

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Năm 2022, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) của Ðảng được các cấp ủy đảng TP Cần Thơ chú trọng triển khai, thực hiện theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo sự thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên (ÐV), tăng cường lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng.

Thường trực Đảng ủy phường Trà Nóc, quận Bình Thủy thường xuyên giám sát để công chức phường thực hiện tốt nhiệm vụ, không tiêu cực trong phục vụ nhân dân.

Theo đồng chí Lâm Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Cần Thơ, năm 2022, các cấp ủy đảng thành phố thường xuyên quán triệt quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Ðảng tới toàn thể cán bộ (CB), ÐV. UBKT các cấp bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình KT, GS theo hướng đồng bộ. Cụ thể là tham mưu cấp ủy ban hành chương trình KT, GS với 109 nội dung (54 KT, 55 GS), riêng Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành Chương trình KT, GS 14 nội dung (7 KT, 7 GS). UBKT Thành ủy ban hành Chương trình KT, GS với 9 nội dung (4 KT, 5 GS); UBKT các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy ban hành chương trình KT, GS với 73 nội dung (35 KT, 38 GS). Các nội dung KT, GS theo chương trình, các cấp ủy đảng và UBKT thực hiện hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tại Ðảng bộ quận Bình Thủy, đồng chí Võ Hoài Phong, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Năm qua, BTV Quận ủy, các cấp ủy đảng trực thuộc và UBKT các cấp đã tập trung KT, GS về những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ xảy ra tiêu cực. Cụ thể là KT, GS việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của ÐV; việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; việc kê khai công khai tài sản, thu nhập; cấp phát chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng… Qua KT, GS, những thiếu sót, khuyết điểm đều được nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 15 ÐV vi phạm về tham mưu, quản lý thu chi tài chính; vai trò người đứng đầu thiếu KT, GS; không chấp hành kết luận của cấp trên; không tiếp thu khắc phục khuyết điểm; vi phạm Luật Giao thông đường bộ; gây rối trật tự nơi công cộng; vi phạm về quản lý đất đai; tham gia đánh bạc; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình… đã thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Ở Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, cho biết: Năm 2022, cùng với thành lập các đoàn KT, GS 9 chuyên đề theo chương trình đề ra, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm GS thường xuyên đối với các tổ chức đảng và ÐV. Nội dung KT, GS tập trung vào việc “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ÐV; việc thực hiện các chỉ thị, quy định, nghị quyết, kết luận của Ðảng; quy chế dân chủ, quy chế làm việc; việc tổ chức mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. “Qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp đã nhắc nhở, góp ý giúp nhiều tổ chức đảng và CB, ÐV khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Ðồng thời, thi hành kỷ luật 9 ÐV vi phạm” - đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh cho biết.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác KT, GS của Thành ủy năm 2022, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, nhấn mạnh: Công tác KT, GS năm 2022 Ðảng bộ thành phố có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Năm 2023, BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp tập trung các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS và kỷ luật của Ðảng. Trong đó, thực hiện kế hoạch KT, GS đảm bảo các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, có tính chuyên đề cao, sát hợp với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực tiễn của địa phương, đơn vị. Thực hiện GS mở rộng, KT có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường tính chủ động phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh, ngăn chặn sai phạm của tổ chức đảng và ÐV ngay khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm KT, GS đối với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, được dư luận quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiêm minh, tính kỷ luật, kỷ cương của Ðảng. Thực hiện công tác phối hợp theo quy chế, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt là phối hợp với công tác thanh tra, điều tra, đảm bảo đồng bộ, tương thông giữa quy định của Ðảng với pháp luật của Nhà nước…

Chia sẻ bài viết