09/07/2017 - 18:34

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ban Tuyên giáo (BTG) Thành ủy vừa tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ). Hội thảo thu hút nhiều ý kiến tham luận của đại biểu đánh giá sát đúng thực trạng sinh hoạt của chi bộ thời gian qua; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới.

Những chuyển biến tích cực

Theo đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng BTG Quận ủy Bình Thủy, thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy đã ban hành nhiều công văn chấn chỉnh và tăng cường kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Quận ủy duy trì việc phân công các đồng chí Quận ủy viên, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị cấp quận phụ trách chỉ đạo từng chi bộ khu vực. Cách làm này đã giúp các chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Định kỳ, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phân công cán bộ dự họp với các chi bộ ngành cấp quận để nắm tình hình, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, báo cáo, tham mưu Quận ủy chỉ đạo kịp thời. Nhờ vậy, sinh hoạt của các chi bộ đi vào nền nếp, nghiêm túc, đúng định kỳ; nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, thể hiện được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị…

Các đại biểu dự hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng.

Hầu hết các tham luận của đại biểu trình bày tại hội thảo đều chỉ rõ, thời gian qua, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đều thường xuyên quan tâm chấn chỉnh sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đặc biệt là ban hành quyết định phân công cấp ủy viên, trưởng, phó cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ ấp, khu vực nâng cao chất lượng sinh hoạt… Đến nay, hầu hết chi bộ đều sinh hoạt đúng theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy…

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tại hội thảo, các đại biểu cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Võ Văn Phú, Trưởng BTG Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: Hiện nay, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ chưa đổi mới, nặng phổ biến, ít trao đổi, bàn bạc; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao; cá biệt, có nơi xuất hiện tình trạng "ngại nói, không dám nói, không thèm nói" trong tự phê bình và phê bình; nhiều đảng viên chưa nghiêm túc trong sinh hoạt,… Trong khi đó, đồng chí Hồ Truyền Thống, Trưởng BTG Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, nêu thực trạng: "Thời gian qua, một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định. Trong sinh hoạt, nhiều chi bộ chưa đi sâu vào công tác Đảng, mà chủ yếu bàn công tác sản xuất kinh doanh…".

Đại biểu dự hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận tại địa phương, đơn vị mình việc sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế. Trong đó, có việc cấp ủy chi bộ chưa chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, nặng bàn về công tác chuyên môn, chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, từ đó chưa phát hiện vi phạm để ngăn ngừa và xử lý kỷ luật. Nhiều chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo sơ sài, chưa phân công nhiệm vụ cho đảng viên nên khi kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên không có nội dung để kiểm điểm; một số chi bộ địa bàn dân cư, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chỉ khoảng 80%…

Qua phân tích nguyên nhân của những mặt còn hạn chế, nhiều đại biểu đề xuất các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Thành ủy cho cấp ủy, Bí thư chi bộ và đảng viên. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư, cấp ủy viên chi bộ; tăng cường kiểm tra sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức thông qua báo cáo, kiểm tra đột xuất... Các đại biểu cũng để nghị Thành ủy cần tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy "về việc phân công trưởng, phó phòng trực thuộc các ban xây dựng Đảng Thành ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy". Các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cần tiếp tục phân công cấp ủy viên, trưởng, phó đơn vị cấp quận, huyện chỉ đạo toàn diện các chi bộ khu vực, ấp để giám sát và hướng dẫn chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết