20/11/2023 - 07:27

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ 

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu. Đây là hình thức nhằm giúp cấp ủy, bí thư chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nắm vững cách thức, nội dung tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ. Qua đó, đưa việc sinh hoạt chi bộ trở thành nền nếp, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt chi bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ, qua 5 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối, trong các sinh hoạt, nhiều chi bộ đã vận dụng, lồng ghép kiểm điểm tự phê bình và phê bình xoay vòng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, thiết thực… Tuy nhiên, một số chi bộ chưa thực hiện tốt việc sinh hoạt chi ủy trước khi sinh hoạt chi bộ; tổ chức sinh hoạt chi bộ chưa đúng thời gian quy định; nội dung sinh hoạt chưa phong phú, sinh động; năng lực điều hành của một số cấp ủy và bí thư chi bộ còn hạn chế; nhiều chi bộ còn nặng bàn về công tác chuyên môn, chưa tập trung nhiều vào công tác xây dựng Đảng… BTV Đảng ủy Khối chọn Chi bộ Điện - Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật cơ khí, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu để các tổ chức cơ sở đảng rút kinh nghiệm, đề ra phương pháp lãnh đạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ Điện - Điện tử - Viễn thông - Kỹ thuật cơ khí có 17 đảng viên (ĐV). Tại hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu, cấp ủy chi bộ đã điều hành buổi sinh hoạt với các nội dung: thông tin thời sự; phổ biến chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11-2023; ĐV phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận; công nhận ĐV chính thức; thực hiện tự phê bình và phê bình xoay vòng; phát biểu của đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ; kết luận của chủ trì cuộc họp và đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt; thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ; chi bộ biểu quyết thông qua biên bản; thu nộp đảng phí…

Trong cuộc họp, có 10 ĐV tham gia phát biểu 13 ý kiến xoay quanh các nội dung: bổ sung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; góp ý phương hướng, nhiệm vụ tháng 11-2023 của chi bộ; đề xuất thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt"; đề nghị nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của ĐV đã và đang học tập ở nước ngoài; công tác phát triển ĐV trong sinh viên; đổi mới hoạt động nêu gương kết hợp chất vấn, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt; nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, văn hóa ứng xử trên mạng xã hội đối với sinh viên…

Sau buổi sinh hoạt chi bộ mẫu, BTV Đảng ủy Khối tổ chức họp rút kinh nghiệm đánh giá việc điều hành sinh hoạt chi bộ mẫu. Đồng chí Huỳnh Minh Thiện, Bí thư Chi bộ Kế hoạch - Tài chính, thuộc Đảng bộ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, chia sẻ: "Rút kinh nghiệm trong sinh hoạt chi bộ không đưa nhiều nội dung về chuyên môn làm cho buổi sinh hoạt kéo dài, ĐV ít phát biểu ý kiến". Còn đồng chí Nguyễn Thanh Nhanh, Bí thư Chi bộ Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ, thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ TP Cần Thơ, nói: "Tôi rút kinh nghiệm, học hỏi những nội dung phong phú được triển khai sẽ áp dụng trong thực tiễn theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối; thực hiện "chi bộ bốn tốt" cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại đơn vị mình"...

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Khối, đề nghị cấp ủy các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định; bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp; thực hiện nghiêm việc họp chi ủy để định hướng, thống nhất nội dung trước khi họp chi bộ; ĐV dự họp phải tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của ĐV. Đồng chí chủ trì phải dân chủ, khách quan, linh hoạt trong điều hành cuộc họp, định hướng, động viên, gợi mở để ĐV mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình; tiếp tục thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt chi bộ để nắm tình hình tư tưởng, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ĐV...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết