21/06/2024 - 22:28

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp 

(CT) - Ngày 21-6-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQVN quận lần thứ 2 sơ kết chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng đầu năm 2024.

Mặt trận các phường nhận bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đề nghị Mặt trận các cấp trong quận tiếp tục xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện tốt hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ðồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; xét xây dựng nhà Ðại đoàn kết đúng đối tượng; quan tâm tạo sinh kế cho người nghèo. Bên cạnh đó, quan tâm rà soát chuẩn bị nhân sự là cán bộ Mặt trận đủ tiêu chuẩn để giới thiệu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới; tổ chức tốt Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với đầy đủ phần lễ và hội, tạo sự gắn kết và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trong 6 tháng qua, hệ thống Mặt trận các cấp trong quận cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Mặt trận các cấp trong quận và các tổ chức thành viên đăng ký xây dựng 64 mô hình, công trình, phần việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà Ðại đoàn kết; vận động nhiều phần quà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận các cấp chú trọng thực hiện, góp phần xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh…

 Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều trao bảng tượng trưng hỗ trợ Ủy ban MTTQVN phường Hưng Lợi và phường An Bình xây dựng 2 căn nhà Ðại đoàn kết tặng các hộ dân còn khó khăn về nhà ở.

THANH THY

Chia sẻ bài viết