16/01/2021 - 07:45

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật 

(CT) - Ngày 15-1-2021,Hội Luật gia TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Hội Luật gia thành phố phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật thu hút hàng ngàn lượt người tham dự. Thành hội tham gia tích cực vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hoạt động giám sát thực hiện pháp luật, giám sát phản biện xã hội theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công...

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Hội Luật gia thành phố là: các chi hội đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tế tại mỗi địa phương; tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Thanh tra TP Cần Thơ, Sở Tư pháp TP Cần Thơ… về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” năm 2021. Các chi hội trực thuộc chủ động tham gia có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị; chú trọng phát hiện và đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, các giải pháp hữu ích liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ…

Dịp này, Hội Luật gia Việt Nam trao bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân (ảnh). Hội Luật gia TP Cần Thơ tặng giấy khen cho 7 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Luật gia năm 2020.

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết