04/12/2017 - 14:53

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Năm 2017, các cấp ủy đảng quận Cái Răng cử 19 cán bộ (CB) đi đào tạo đại học và sau đại học, 78 CB đi đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Đồng thời, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm 31 CB lãnh đạo, quản lý. Đây là những kết quả nổi bật sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/QU của Quận ủy về cơ cấu lại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CB, công chức, viên chức (CC, VC) quận Cái Răng giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 04).

Được đào tạo nâng cao trình độ, đội ngũ CB, CC quận Cái Răng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Ảnh: ANH DŨNG

Ngày 25-11-2016, Quận ủy Cái Răng ban hành Nghị quyết số 04. Theo đồng chí Lâm Thành Nhân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết,  Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ một phần chi phí để CB, CC, VC học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Đồng chí Võ Minh Thiện, Trưởng Phòng Nội vụ quận, bộc bạch: “Được Quận ủy cử đi đào tạo thạc sĩ chính sách công, tôi có thêm kiến thức chuyên môn, vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao”. Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, trình độ CB, CC, VC quận Cái Răng từng bước được nâng lên. Đến nay, 7,18% CB, CC quận có trình độ sau đại học, tăng hơn 1,38% so với năm 2016; 81,75% CB, CC quận đạt chuẩn ngạch, bậc phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo vị trí công tác, tăng hơn 16,89% so với năm 2016; 95,06% CB trong diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 có trình độ từ đại học trở lên, 41,98% trình độ cao cấp lý luận chính trị…

Thực hiện Nghị quyết số 04, từ đầu năm đến nay, Quận ủy Cái Răng đã kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý của 19 cơ quan, đơn vị; bổ sung cấp ủy 16 tổ chức cơ sở Đảng; thay thế 3 CB chủ chốt các phường Thường Thạnh, Hưng Phú và Phú Thứ do không đạt chuẩn trình độ chuyên môn. Quận ủy luân chuyển 7 CB từ quận về phường, điều động 5 CB từ phường về quận, điều động 9 CB từ ngành này sang ngành khác... Đồng chí Đặng Văn Đúng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, đánh giá: “Nhìn chung, việc luân chuyển, điều động CB đã giúp các CB trưởng thành nhanh và toàn diện, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của hệ thống chính trị quận... Nhiều đồng chí sau thời gian luân chuyển đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trưởng thành hơn”.

Một trong những CB tiêu biểu trưởng thành qua luân chuyển cán bộ là đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh. Tháng 6-2017, đang làm Chánh Văn phòng Quận ủy, đồng chí Linh được luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh. Ở vị trí công tác mới, đồng chí Linh đã xác định tốt nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, sâu sát địa bàn dân cư, cùng Đảng ủy phường lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân phường thực hiện đạt và vượt tất cả 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy phường đề ra năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh nói: “Thời gian tới, tôi tiếp tục sâu sát địa bàn dân cư, tham dự họp lệ với các chi bộ để nắm chắc tình hình, cùng Đảng ủy đề ra giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chúng tôi phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2018”.

Đồng chí Đặng Văn Đúng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Thời gian tới, Ban Tổ chức Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo CB, CC, VC; đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động CB quận về phường và ngược lại; giữa các ban, ngành và đoàn thể quận với nhau và thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo quy định... Quận ủy phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ CB, CC của quận đều đạt chuẩn ngạch, bậc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công tác, có năng lực thực thi công vụ đạt hiệu quả cao. Trong đó,  có từ 8-10% CB, CC có trình độ chuyên môn sau đại học; 100% CB lãnh đạo, quản lý, CC trong diện quy hoạch đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị; có 75% CB, CC cấp phường trình độ đại học...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết