12/04/2021 - 09:52

Nâng cao chất lượng đảng viên 

Thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng” (Chỉ thị số 28), các cấp ủy đảng xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, nâng cao chất lượng đảng viên (ÐV) trong Ðảng bộ.

Thường trực Đảng ủy xã Giai Xuân (bên trái) và chi bộ ấp xem xét hồ sơ kết nạp đảng viên năm 2021.

Thường trực Đảng ủy xã Giai Xuân (bên trái) và chi bộ ấp xem xét hồ sơ kết nạp đảng viên năm 2021.

Chúng tôi đến Văn phòng Ðảng ủy xã Giai Xuân vừa đúng lúc các đồng chí Thường trực Ðảng ủy đang làm việc với các bí thư chi bộ ấp để xem xét hồ sơ, thủ tục kết nạp ÐV năm 2021. Ðồng chí Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, từ năm 2019 đến nay, Ðảng ủy xã rà soát, xem xét kỹ lưỡng tiêu chuẩn để bảo đảm quần chúng được kết nạp vào Ðảng là những người thật sự ưu tú, tiêu biểu. Ðảng ủy kiên quyết không chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Ðảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, thử thách và chăm bồi quần chúng để kết nạp vào Ðảng. Ðồng chí Nguyễn Thành Lạc, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới An, cho biết: “Từ năm 2019 đến nay, Chi bộ chỉ đạo Ban Nhân dân, chi đoàn, chi hội rà soát đoàn viên, hội viên tiêu biểu, tích cực trong các phong trào cách mạng của địa phương, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức trong sạch, có động cơ phấn đấu vào Ðảng trong sáng để đưa vào nguồn, thử thách, chăm bồi, kết nạp vào Ðảng”. Nhờ đó, hơn 2 năm qua, Chi bộ có 3 quần chúng ưu tú được lựa chọn bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, có 1 quần chúng được kết nạp vào Ðảng.

Hơn 2 năm qua, Ðảng bộ xã Giai Xuân đã kết nạp được 23 ÐV trong lực lượng dân quân tự vệ, công an, giáo viên và đoàn viên, hội viên ở các địa bàn dân cư, nâng tổng số ÐV của đảng bộ xã hiện nay lên 360 đồng chí. Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, thử thách, chăm bồi và giáo dục lý tưởng, tất cả ÐV được kết nạp đều phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt và đến thời hạn đều được chuyển ÐV chính thức. Song song với kết nạp ÐV mới, Ðảng ủy xã chỉ đạo tăng cường công tác tự phê bình và phê hình; kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi đảng những ÐV không còn đủ tư cách, phẩm chất, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Tại kỳ họp lệ tháng 4-2021 của Chi bộ ấp Ba Cao, 11 ÐV trong chi bộ có mặt đầy đủ, phát biểu thảo luận sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tự phê bình và phê bình của ÐV được đề cao. Những hạn chế như phong cách sinh hoạt xuề xòa, chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của một vài ÐV được góp ý thẳng thắn, nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ. Những ÐV được góp ý đều tiếp thu với thái độ cầu thị và đề ra kế hoạch khắc phục. Ðồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ba Cao, cho biết: “Chi bộ thường xuyên chú trọng công tác tư tưởng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, quản lý chặt chẽ ÐV để kịp thời phát hiện và uốn nắn, góp ý, nhắc nhở những trường hợp có biểu hiện sa sút, hạn chế để khắc phục, vươn lên. Qua đó, hầu hết các ÐV của Chi bộ đều có sự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ; chỉ có 1 ÐV đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng, được nhắc nhở, góp ý nhưng vẫn không khắc phục nên Chi bộ đề nghị xóa tên khỏi danh sách ÐV”.

Hơn 2 năm qua, tất cả 22 chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã Giai Xuân đều thực hiện tốt công tác quản lý ÐV, tăng cường công tác tư tưởng, thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Công tác rà soát, đánh giá ÐV chặt chẽ ngay từ các chi bộ. Kết quả đánh giá ÐV hằng năm dựa trên nhiều tiêu chí và được thực hiện khách quan, dân chủ. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhắc nhở những ÐV có biểu hiện lệch lạc, sa sút, kiên quyết đưa ra khỏi Ðảng những ÐV không đủ tư cách, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Trong 2 năm qua, Ðảng bộ xã có 2 ÐV vi phạm quy định, pháp luật, bị xử lý nghiêm minh; 13 ÐV bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng, được nhắc nhở, giáo dục nhưng không khắc phục, đã bị xóa tên khỏi danh sách ÐV, góp phần làm trong sạch nội bộ Ðảng, nâng cao chất lượng ÐV.

Theo đồng chí Phạm Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đã chủ động hơn trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng, phát triển ÐV cũng như quản lý ÐV. Từng ÐV tự giác nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc, trong lối sống, thường xuyên tự phê bình và phê bình... Từ đó, chất lượng ÐV được nâng lên, hằng năm 94% ÐV được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển ÐV; quản lý chặt chẽ ÐV, kịp thời uốn nắn để ÐV khắc phục khuyết điểm; kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Ðảng những ÐV không còn đủ tư cách nhằm xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết