17/01/2009 - 10:28

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu để tăng cường hiệu quả phòng, chống tham nhũng

Phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sáng 16-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhấn mạnh: Trong năm 2009, Văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Văn phòng tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các thể chế về phòng, chống tham nhũng theo hướng cụ thể đối với từng lĩnh vực; nhất là quy chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo tham nhũng; khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Văn phòng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa cần được thực hiện đồng bộ, chủ động phát hiện, tham mưu giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc việc xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng mới phát sinh, xử lý dứt điểm các vụ án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng từ Trung ương tới địa phương.

Phó Thủ tướng biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Văn phòng Ban Chỉ đạo trong năm qua đã nỗ lực kiện toàn tổ chức, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong năm 2009, Văn phòng cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công việc; chỉ đạo sát sao, cụ thể các đơn vị thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguyên tắc, quy chế làm việc... thúc đẩy Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ ngày càng hiệu quả.

HỒNG QUÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết