17/02/2020 - 20:05

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ mặt trận 

Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai xác định nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào, hoạt động của Mặt trận. Qua đó, giúp cán bộ ngày càng nâng cao về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, góp phần tích cực trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Mặt trận, các tổ chức thành viên và bà con nhân dân xã Trường Thắng, huyện Thới Lai tham gia dọn dẹp cảnh quan môi trường. Ảnh: CTV

Xã Trường Thắng là một trong những địa phương có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước tại huyện Thới Lai. Theo ông Đỗ Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác mặt trận, Ủy ban MTTQVN xã luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ mặt trận, chỉ đạo cán bộ mặt trận luôn bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Ông Trần Văn Thạch, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Trường Phú, chia sẻ: “Được bồi dưỡng kiến thức về công tác mặt trận hằng năm, tôi nắm rõ hơn những chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận. Qua đó, áp dụng tốt hơn vào công tác tuyên truyền và vận động bà con trên địa bàn”. Với sự tích cực vào cuộc của đội ngũ cán bộ mặt trận, người dân xã Trường Thắng đã ý thức hơn trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2019, toàn xã có 2.520 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, 12 ấp đã hoàn thành mô hình vận động người dân treo đèn trước ngõ với 85% hộ tham gia; người dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống đường giao thông, chủ động tăng gia sản xuất nâng cao thu nhập,… 

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, cho biết: “Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, hằng năm, huyện đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận; cử cán bộ tham dự các lớp do Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần tích cực trong việc tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện”. Theo ông Phúc, từ sau Đại hội cấp huyện, Ủy ban MTTQVN huyện đã phối hợp mở 1 lớp tập huấn cho 78 cán bộ MTTQVN cấp xã, ấp tham gia. Trong năm 2019, Ủy ban MTTQVN huyện cử 38 cán bộ Mặt trận tham dự chương trình tập huấn do Mặt trận thành phố tổ chức. Tại các lớp tập huấn, cán bộ mặt trận được truyền đạt những vấn đề cơ bản của MTTQVN; tổ chức hoạt động của MTTQVN ở cơ sở; các cuộc vận động lớn của MTTQVN hiện nay; các nội dung cốt lõi về công tác phối hợp… 

Tại Đại hội Ủy ban MTTQVN các cấp vừa qua, Ủy ban MTTQVN cấp xã, cấp huyện rất chú trọng xây dựng đề án nhân sự bảo đảm chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai gồm 55 thành viên; trong đó, có 37 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp đến trên đại học. Theo thống kê, toàn huyện Thới Lai có 39 cán bộ làm công tác MTTQVN cấp xã, thị trấn. Trong đó, có 28 người có trình độ đại học; 9 người có trình độ cao đẳng, trung cấp; 2 người trình độ THPT; có 26 cán bộ có trình độ lý luận chính trị trung cấp. Ngoài ra, tất cả các ấp của huyện đều có Ban CTMT; trong đó có 60/108 cán bộ Ban CTMT là đảng viên, đều là những người có uy tín, có năng lực tập hợp vận động quần chúng nhân dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục mở thêm các lớp tập huấn; phát huy và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo ở những khu dân cư. Đồng thời chỉ đạo Mặt trận các cấp quyết tâm thực hiện tốt công trình, phần việc do Mặt trận chủ trì, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện. Mặt trận huyện cũng chỉ đạo mỗi khu dân cư ở ấp đều có 1 công trình, phần việc thiết thực do Ban CTMT ấp chủ trì. Song song đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Thới Lai cũng tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân…

Việc củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở luôn được Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai chú trọng. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động tại địa phương.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết