11/12/2023 - 09:03

Quận Cái Răng

Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính 

Thường trực HÐND quận Cái Răng vừa giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đối với các phòng chuyên môn trực thuộc UBND quận và UBND các phường. Qua giám sát, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, kiến nghị những mặt hạn chế cần khắc phục để công tác CCHC trên địa bàn quận ngày càng tốt hơn, nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Ðại diện UBND các phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận Cái Răng, UBND các phường, năm 2023, công tác CCHC trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, UBND các phường đã bám sát kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về công tác CCHC. Các ngành, các cấp đã tích cực phối hợp tuyên truyền CCHC theo kế hoạch và phân công của UBND quận. Giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC luôn được UBND quận quan tâm, chỉ đạo và các cơ quan chuyên môn, UBND các phường tổ chức thực hiện…

       Đoàn giám sát cũng ghi nhận, công tác cải cách bộ máy của quận được triển khai thực hiện quyết liệt, nhưng một số nội dung còn chậm. Việc tuyển dụng, bố trí sắp xếp công chức (CC) ở các phường đôi lúc chưa kịp thời, chưa đủ số lượng, ảnh hưởng đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, nhất là thiếu CC tư pháp, hộ tịch, địa chính xây dựng - đô thị và môi trường. Việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số còn một vài nội dung chưa thực hiện, chưa đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ toàn trình, tỷ lệ người dân sử dụng nền tảng số còn ít; cơ sở dữ liệu một số ngành chưa tích hợp, kết nối sẻ chia… Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phó trưởng Phòng Nội vụ, bày tỏ: “Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng công tác theo dõi thực hiện nhiệm vụ CCHC, chỉ số CCHC của Phòng Nội vụ chưa kịp thời, công tác phối hợp tham mưu còn chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện. Mặt khác, một số tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ chỉ số CCHC phụ thuộc vào từng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cụ thể nên Phòng chưa tham mưu cải thiện chỉ số CCHC theo kế hoạch đề ra…”.

Công tác thực hiện CCHC ở UBND các phường cũng còn nhiều khó khăn. Bà Ngô Tố Linh, Chủ tịch UBND phường Thường Thạnh, cho biết: “Hiện tại, UBND phường thiếu CC tư pháp hộ tịch, gây khó khăn trong công tác xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Cơ sở vật chất phục vụ các dịch vụ công trực tuyến cũng còn nhiều hạn chế: máy móc cũ xuống cấp, thiếu máy scan tại Bộ phận Một cửa, đường truyền internet không ổn định…”. Khó khăn, vướng mắc này nhiều địa phương khác cũng gặp phải. Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hưng Phú, thông tin: “Hiện tại, UBND phường Hưng Phú cũng thiếu CC tư pháp - hộ tịch, trong khi hồ sơ lĩnh vực này khá nhiều. Tôi kiến nghị UBND quận xây dựng kho lưu trữ hồ sơ CCHC chung cho các phường, quận vì công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ gặp nhiều khó khăn…”.

Về thực trạng thiếu CC làm việc tại Bộ phận Một cửa các phường, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, ông Vương Công Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, cho rằng: Hiện nay, biên chế CC chuyên môn còn thiếu, tổng thể thì quận Cái Răng có đội ngũ CC không ít hơn các đơn vị bạn nhưng các địa phương khác lại nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cao hơn Cái Răng, do đó, vấn đề không phải là số lượng mà là vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng từng đơn vị, chất lượng, năng lực của CC thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên đoàn giám sát cũng yêu cầu Phòng Nội vụ quận thường xuyên kết nối, liên hệ UBND các phường để rà lại, so với bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại CCHC thì từng phường đạt được bao nhiêu, đang còn vướng mắc ở tiêu chí nào, có khả năng cải thiện để nâng điểm số hay không… để có giải pháp nâng chất.

Qua giám sát, ông Vương Công Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cái Răng, yêu cầu UBND quận Cái Răng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC; đồng thời, ban hành quy chế phối hợp làm việc giữa các cơ quan, đơn vị ngành quận với nhau và giữa các cơ quan đơn vị ngành quận với UBND các phường chặt chẽ hơn, đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho người dân. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận và UBND các phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, CC, viên chức nhằm cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính nhà nước.

Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM

 

 

Chia sẻ bài viết