14/09/2023 - 10:03

Nắm bắt tâm tư, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới 

(CT) - Theo Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) được Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố triển khai thường xuyên, hiệu quả trong những năm gần đây.

Lấy ý kiến hài lòng của người dân giúp thành phố có những định hướng, giải pháp đầu tư (hạ tầng, giải quyết việc làm...) sát với thực tiễn xây dựng NTM tại địa phương.

Lấy ý kiến hài lòng của người dân giúp thành phố có những định hướng, giải pháp đầu tư (hạ tầng, giải quyết việc làm...) sát với thực tiễn xây dựng NTM tại địa phương.

Trong gần 13 năm xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân ở 36 xã (đề nghị công nhận xã NTM), 26 xã (công nhận xã NTM nâng cao), 2 xã (công nhận NTM kiểu mẫu) với 126.755 phiếu và 158.770 phiếu ở 4 huyện (công nhận huyện NTM); tỷ lệ trung bình sự hài lòng của người dân được lấy ý kiến đều đạt trên 90% (từ câu 1-18), riêng câu 19 đạt 99%, có nhiều nơi đạt 100%.

Qua tổ chức lấy ý kiến hài lòng, có nhiều nội dung nhân dân rất quan tâm như vấn đề hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi; nhà ở dân cư, y tế, giáo dục… Thông qua việc lấy ý kiến giúp thành phố, huyện, xã nắm bắt tâm tư, đề xuất và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; thể hiện được ý chí nguyện vọng và sự tham gia giám sát của người dân trong XDNTM. Đối với những nội dung đạt tỷ lệ chưa cao, nhân dân còn băn khoăn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện cùng với địa phương phân tích nguyên nhân, lý do, tâm tư của nhân dân. Qua đó, có văn bản kiến nghị ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp thành phố và các sở, ngành có liên quan để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ địa phương nâng cao tiêu chí NTM bảo đảm theo quy định.

Tin, ảnh: QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết