09/12/2008 - 08:22

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Năm 2009, đẩy mạnh giải ngân vốn xây dựng cơ bản, quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

(CT)- Sáng ngày 8-12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chủ trì Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước TP Cần Thơ năm 2009.

UBND TP Cần Thơ đã đề ra một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2009: tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 16% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 27,94 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp-thủy sản tăng 3,5-4%, công nghiệp-xây dựng tăng 22-22,5%, dịch vụ tăng 16,5-17%; kim ngạch xuất khẩu 727 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước (theo dự toán HĐND giao) 4.846 tỉ đồng, tổng chi ngân sách địa phương 4.137,54 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho 46.000 lao động, đào tạo nghề cho 34.000 lao động; giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: Năm 2009, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình chung của thế giới và cả nước để dự báo và điều hành một cách linh hoạt, hợp lý; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản; đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư cho giáo dục, y tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... Chủ động thực hiện cải cách hành chính trong thủ tục đầu tư, xây dựng, cấp đất, giải phóng mặt bằng, thuế, hải quan... Trong đó, cần tập trung vào việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến đấu thầu, đảm bảo cho cơ sở chủ động hơn, cải tiến các thủ tục về cấp đất.

HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết