13/11/2018 - 09:54

Mozilla chẩn đoán "sức khỏe Internet" 

Mozilla vừa phát hành phiên bản đầy đủ đầu tiên về "Báo cáo sức khỏe Internet". Báo cáo là một nỗ lực nguồn mở để khám phá trạng thái của cuộc sống con người trên Internet, Giám đốc điều hành Mozilla Mark Surman viết trong một bài đăng trực tuyến.

Báo cáo bao gồm các nghiên cứu và phân tích về Internet được biên soạn bởi các học giả, bao gồm nhà nghiên cứu, kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu, nhà phân tích chính sách và các nghệ sĩ trong cộng đồng Mozilla.

Theo Mozilla, các quyền kỹ thuật số, mã nguồn mở và các phong trào tự do Internet đại diện cho ý tưởng rằng có thể xây dựng một thế giới kỹ thuật số mở, dễ tiếp cận và chào đón tất cả.

"Báo cáo sức khỏe Internet" dựa trên 10 nguyên tắc trong Tuyên ngôn của Mozilla được công bố gần đây là nỗ lực để các chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần suy nghĩ về những gì mình đã làm, đang làm, những công cụ mình đang sử dụng và chịu trách nhiệm với nội dung cũng như hành vi của mình để tất cả chúng ta có được một môi trường Internet lành mạnh và an toàn.

10 nguyên tắc trong Tuyên ngôn của Mozilla

1. Internet là một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại - một thành phần quan trọng trong giáo dục, truyền thông, cộng tác, kinh doanh, giải trí và xã hội nói chung.

2. Internet là một nguồn tài nguyên công cộng toàn cầu vẫn phải mở và dễ tiếp cận.

3. Internet phải làm phong phú thêm cuộc sống của từng con người.

4. Bảo mật và quyền riêng tư của cá nhân trên Internet là cơ bản và không được coi là tùy chọn.

5. Các cá nhân phải có khả năng định hình Internet và trải nghiệm riêng trên Internet.

6. Hiệu quả của Internet như một nguồn tài nguyên công cộng phụ thuộc vào khả năng tương tác (các giao thức, định dạng dữ liệu, nội dung), sự đổi mới và phân quyền tham gia trên toàn thế giới.

7. Phần mềm nguồn mở và miễn phí thúc đẩy sự phát triển của Internet như một nguồn tài nguyên công cộng.

8. Các quy trình dựa trên cộng đồng thúc đẩy sự tham gia, trách nhiệm và tin cậy của mọi người.

9. Sự tham gia có tính thương mại vào sự phát triển của Internet mang lại nhiều lợi ích; một sự cân bằng giữa lợi nhuận thương mại và lợi ích công cộng là rất quan trọng.

10. Mở rộng các khía cạnh thuộc lợi ích công cộng trên Internet là mục tiêu quan trọng, có giá trị, cần quan tâm xem xét và hỗ trợ.

 

Hoàng Thy (Theo TechNewsWorld)

Chia sẻ bài viết