26/12/2019 - 20:15

Một số định hướng quy hoạch giao thông trong thời gian tới

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị định hướng quy hoạch giao thông thời gian tới cho phù hợp. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố như sau:

Một số định hướng chung trong quy hoạch GTVT của thành phố:

- Đầu tư phát triển khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về quy hoạch, đảm bảo sự khớp nối giữa quy hoạch GTVT với các quy hoạch chuyên ngành khác. Công khai, minh bạch chính sách, cơ chế quản lý, quy trình giải quyết công việc, cải cách hợp lý các thủ tục liên quan đến công tác triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT. Thực hiện xã hội hóa đầu tư, khuyến khích các tổ chức và thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án quan trọng, gắn liền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông với tăng trưởng, phát triển KT-XH của thành phố.

- Thực hiện tốt và nhanh chóng các thủ tục đầu tư, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án. Xây dựng những chính sách linh hoạt nhằm phát huy cao sự kết hợp, hỗ trợ bằng nguồn vốn của Trung ương với huy động vốn từ các nguồn khác nhau. Xây dựng chính sách ưu tiên, ưu đãi khuyến khích đầu tư; chú trọng đặc biệt đến việc khuyến khích và đa dạng hóa các hình thức huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong thành phố làm nền tảng đối tác, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

- Thực hiện đầu tư theo hình thức PPP, xã hội hóa đầu tư, kinh doanh bến, bãi, giao thông tĩnh, sử dụng nguồn vốn ODA, vay vốn ưu đãi, trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng các tuyến vành đai, liên kết các vùng với đô thị. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ, các tổ chức quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp nhận các nguồn vốn viện trợ, vốn ODA, WB… nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đô thị theo hướng giao thông thông minh.

- Dành quỹ đất cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý đảm bảo phát triển lâu dài theo quy hoạch, đảm bảo công tác giao đất cho nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nhanh chóng, có chính sách đền bù, giải tỏa hợp lý. Chủ đầu tư dự án phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về chất lượng công trình, lựa chọn nhà thầu xây dựng phải đủ năng lực, giám sát kiểm tra, đánh giá kỹ chất lượng khi nghiệm thu; kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ.

- Về giao thông nông thôn: phát huy mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động nguồn vốn nhân dân cùng tham gia, kể cả đóng góp bằng sức lao động công ích của mọi thành phần, Nhà nước hỗ trợ một phần và có chính sách khuyến khích.

- Thực hiện toàn diện các giải pháp huy động về vốn, nhân lực, quản lý đối với hệ thống GTVT trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt, chắc chắn rằng hạ tầng GTVT sẽ có vai trò đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố…

Chia sẻ bài viết