02/02/2023 - 15:49

Mỗi năm ban hành 1 bảng giá đất mới 

Bài, ảnh: Hiển Dương

Tại khoản 1, Ðiều 154, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hằng năm, được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm. Ông Trần Tấn Lộc, người dân ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, cho biết: “Tôi đồng tình với dự thảo quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hằng năm. Có như vậy, bảng giá đất sẽ tương đối sát với giá thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất”.

Người dân tìm hiểu quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được niêm yết tại Bộ phận "Một cửa" UBND xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền.  

Theo quy định hiện hành (Luật Ðất đai năm 2013), bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất; trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định bảng giá đất trình UBND cấp tỉnh để trình HÐND cấp tỉnh thông qua bảng giá đất trước khi UBND cấp tỉnh quyết định ban hành. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí. Ðối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Ngoài ra, tại khoản 3, Ðiều 154, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định áp dụng bảng giá đất cho các trường hợp: tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; tính thuế sử dụng đất, thuế đối với các dự án chậm tiến độ hoặc không đưa đất vào sử dụng; tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; tính tiền sử dụng đất tăng thêm đối với những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng; tính giá khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất...

Ngoài ra, việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trên môi trường điện tử theo đề xuất của Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) cũng được người dân quan tâm, đồng tình. Theo khoản 1, Ðiều 214, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), các TTHC về đất đai bao gồm: thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, công nhận quyền sử dụng đất; thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đính chính giấy chứng nhận; thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất; thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; TTHC khác về đất đai... So với Luật Ðất đai 2013, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) đã bổ sung thêm 2 TTHC về đất đai, gồm: thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; TTHC khác về đất đai... Tất cả các thủ tục nêu trên được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

Anh Võ Thành Lộc, Phó Bí thư Xã đoàn Nhơn Ái, nói: “Hiện nay, việc thực hiện TTHC dưới hình thức trực tuyến là tất yếu, phù hợp với xu thế chung. Vì vậy, tôi đồng ý với quy định của dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi)”. Tuy nhiên, một số người sử dụng đất, nhất là những người lớn tuổi, ở ngoại thành thì việc thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến còn khá mơ hồ. Ông Nguyễn Văn Tèo ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Tôi còn băn khoăn với quy định thực hiện TTHC về đất đai theo hình thức trực tuyến. Bởi hồ sơ của thủ tục đất đai khá nhiều, so với một số thủ tục khác. Hơn nữa, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của người dân ngoại thành còn hạn chế...”.

Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định việc thực hiện TTHC về đất đai bằng hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử. Do đó, đối với người dân còn hạn chế về công nghệ thông tin thì có thể liên hệ Bộ phận Một cửa để thực hiện trực tiếp. Nhưng xu thế hiện nay, việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử là một hình thức công khai minh bạch về quy trình, thời gian thực hiện và tránh tiếp xúc giữa người làm hồ sơ và công chức một cửa nhằm hạn chế sự nhũng nhiễu, tiêu cực... Ðây là quy định mới nhưng phù hợp thực tiễn và là vấn đề tất yếu trong thời đại công nghệ số.

Chia sẻ bài viết