14/05/2018 - 19:40

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập và làm theo Bác trong từng việc làm, hành động cụ thể 

* Tuyên dương, khen thưởng 128 tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác

(CT)- Chiều 14-5, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (15/5/2016-15/5/2018) (gọi tắt là Chỉ thị 05) và kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Thường trực Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; Thường trực và Trưởng Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dự hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của BTV Thành ủy, 2 năm qua, thành phố đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với tổ chức quán triệt sâu rộng cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và tuyên truyền trong nhân dân, các cấp ủy đảng đã đưa việc học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các tập thể và CB, ĐV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV”. Nhiều cơ quan, đơn vị đã triển khai việc đăng ký học tập và làm theo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, BTV Thành ủy đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy đảng, đoàn thể chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chức năng nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch “làm theo” chưa cụ thể; thực hiện các tiêu chí làm theo còn thiếu cách làm mới, hoặc những khâu đột phá; chưa xây dựng được mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo còn hạn chế.

Tại hội nghị có 54 tập thể, 74 cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn chặt hơn nữa việc học tập và làm theo với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp. Mỗi CB, ĐV trên cương vị công tác phải học tập và làm theo trong từng việc làm, hành động cụ thể hằng ngày, gắn với thực hiện tốt Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt các cấp để cấp dưới và nhân dân noi theo. Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy đảng thành phố, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện NQTW4 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo…

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen và chụp hình lưu niệm với 128 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết