02/04/2012 - 22:02

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 2-4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Cùng tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND đã báo cáo Tổng Bí thư về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến nay. Hơn một năm qua, Tổng cục xây dựng lực lượng CAND đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương nhiều biện pháp toàn diện trong lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng, tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tổng cục xây dựng lực lượng và ngành Công an lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích ngành công an đã đạt được nhằm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Tổng cục xây dựng lực lượng CAND, vừa tham mưu, đề xuất, vừa tổ chức thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về các lĩnh vực công tác Đảng, công tác xây dựng tư tưởng chính trị, công tác cán bộ... Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Tổng cục xây dựng lực lượng CAND nói riêng, ngành công an nói chung, ngày càng nặng nề hơn, phạm vi rất rộng, nội dung phong phú, tính chất phức tạp. Xây dựng lực lượng CAND là xây dựng về cả tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức, lề lối làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật kỷ cương, ứng xử văn hóa... Lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nhân dân. Muốn vậy, cần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, lực lượng công an phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, giữ vững lập trường tư tưởng, phát huy cao độ ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, ứng xử có văn hóa...; tăng cường đấu tranh phản bác mạnh mẽ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tổng Bí thư lưu ý, cần quan tâm xây dựng Tổng cục xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất, trình độ, năng lực, công tâm, trong sáng, khách quan, chọn đúng người, bố trí đúng chỗ, phát huy tối đa vai trò của cán bộ đối với từng loại công việc...; đồng thời chủ động, tăng cường quan hệ phối hợp công tác với các bộ, ngành, cơ quan liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận một số nội dung thiết thân, chính đáng đặt ra từ thực tiễn công tác mà Tổng cục xây dựng lực lượng CAND đã kiến nghị, đề xuất, tuy nhiên các nội dung đó cần được đặt trong mối quan hệ tổng thể để xem xét giải quyết.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết