23/04/2023 - 09:49

Lực lượng vũ trang TP Cần Thơ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) TP Cần Thơ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong Quân đội. Nhiều mô hình đã được các cơ quan, đơn vị triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.

LLVT TP Cần Thơ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong ảnh: LLVT thành phố duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị

Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ô Môn đã tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-12-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới. Ðảng ủy, Ban CHQS quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung GDCT, nhất là GDCT cho lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên. “Ban CHQS quận coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, tinh thần đoàn kết và giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Ðảng ủy, Ban CHQS quận coi trọng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Ðảng; các chuyên đề về pháp luật mới ban hành, mới được sửa đổi bổ sung; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo và công tác dân vận...” - Thượng tá Lê Sỹ Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS quận Ô Môn cho biết.

Ban CHQS quận Ô Môn xác định sinh hoạt chính trị tư tưởng là một hình thức GDCT quan trọng để kịp thời xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, nắm rõ chức trách, nhiệm vụ, xây dựng động cơ phấn đấu, củng cố niềm tin. Ðồng thời thông qua sinh hoạt chính trị tư tưởng để nắm được tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Ban CHQS quận đã xác định nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng phù hợp với từng đối tượng huấn luyện Dân quân tự vệ và Dự bị động viên. Trong đó, Ban Chính trị, Ban Chỉ huy khung huấn luyện Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trực tiếp tập trung bồi dưỡng kiến thức, định hướng những vấn đề sẽ tác động đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, đặt ra yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ và Dự bị động viên trong quá trình tập trung huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Ðảng ủy, Ban CHQS quận Cái Răng đều tổ chức cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và đã tiến hành tổ chức tập huấn về công tác GDCT, tập trung nghiên cứu, làm rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác GDCT và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, LLVT quận. Trong GDCT, đơn vị kết hợp tốt nội dung: giáo dục thường xuyên, giáo dục cơ bản cho các đối tượng với giáo dục nhiệm vụ, giáo dục pháp luật, kỷ luật và giáo dục truyền thống. Ðơn vị chủ động giáo dục thuyết phục, đi đôi với hướng dẫn hành động, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm hoặc ở những thời điểm khó khăn phức tạp, kịp thời phân tích dự báo và xử lý tình huống tư tưởng quân nhân, xác định nội dung, biện pháp tiến hành công tác giáo dục sát từng đối tượng, kịp thời phát hiện những tư tưởng mới nảy sinh trước những tác động xấu; xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong đơn vị…

Ban CHQS quận Cái Răng đã quán triệt sâu sắc chương trình, nội dung, các tài liệu do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam xác định hằng năm; bám sát nhiệm vụ của đơn vị, tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn các loại tài liệu GDCT, truyền thống Quân đội và LLVT thành phố. Ðội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của Ban CHQS quận đã tích cực nghiên cứu, từng bước đổi mới về phương pháp truyền đạt. “100% cán bộ, chiến sĩ LLVT quận nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác GDCT là nội dung trọng tâm, là phương thức cơ bản góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ LLVT quận. Bên cạnh đó, quân số tham gia học tập chính trị hằng năm đều đạt 98,7% trở lên” - Thượng tá Nguyễn Việt Triều, Chính trị viên Ban CHQS quận Cái Răng cho biết.

Ðấu tranh trên không gian mạng

Theo Trung tá Kiều Hoài Nam, Chính trị viên phó Ban CHQS quận Ninh Kiều, LLVT quận luôn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Ðảng ủy, Ban CHQS quận và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong LLVT quận quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Ðảng ủy Quân sự thành phố và cấp ủy các cấp… trọng tâm là các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của cấp trên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ðảng ủy, Ban CHQS quận chỉ đạo các cơ quan, Ban CHQS các phường xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt quy chế hoạt động lực lượng đấu tranh trên không gian mạng; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, hình thức, phương pháp đấu tranh, trách nhiệm của các thành viên. Ðảng ủy, Ban CHQS quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thành lập lực lượng đấu tranh trên không gian mạng. Trang mạng xã hội do đơn vị lập ra duy trì hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực với số lượng trên 2.100 thành viên. Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ LLVT quận chia sẻ nhiều bài viết về công tác chính sách của Ðảng, Nhà nước; hoạt động của LLVT thành phố, Quân khu 9; phản bác các quan điểm, thông tin xấu độc chống phá Ðảng, Nhà nước, Quân đội…

Theo Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hằng năm, Bộ CHQS thành phố tổ chức tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục tờ tin Tây Ðô, chương trình “Quốc phòng toàn dân” trên Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ, chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” trên Báo Cần Thơ; đồng thời tổ chức hoạt động phát thanh nội bộ trên 300 cuộc ở các cơ quan, đơn vị. Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị viết tin, bài cộng tác trên báo chí, mạng xã hội tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá Ðảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực… Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có hơn 50 tin, bài viết; gần 100 lượt chia sẻ các bài viết tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động. Qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện tốt việc quản lý, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT thành phố; tăng cường định hướng thông tin tích cực; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh trước luận điệu xuyên tạc về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đạo đức của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Ðảng, anh hùng dân tộc. Bộ CHQS thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nội dung tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng.

Thời gian tới, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả chương trình học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN theo phương châm “Cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại”. Ðồng thời, chỉ đạo nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn của cấp ủy, chỉ huy các cấp để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy, Bộ CHQS thành phố tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trên cả 3 lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, văn học - nghệ thuật; đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Chia sẻ bài viết