13/12/2013 - 21:59

Lực lượng vũ trang đổi mới công tác dân vận theo hướng hiệu quả, thiết thực

(CT)- Ngày 13-12-2013, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-ĐUQSTW của Quân ủy Trung ương về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới" (Nghị quyết 152).

Theo Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, 10 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 152 vào thực tiễn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng sa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng biên giới, hải đảo.

Từ năm 2003 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã tham gia xây dựng cơ sở chính trị cho 44.230 lượt xã, phường; gọi trên 164.000 thanh niên đồng bào dân tộc, thanh niên có đạo nhập ngũ; xây dựng 10.709 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng 6.979 căn nhà cho các hộ nghèo nơi biên giới, hải đảo và 227 công trình dân sinh với tổng trị giá 241 tỉ đồng; khám chữa bệnh cho trên 4,3 triệu lượt người; đảm nhận 25 dự án vừa và nhỏ trong phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"… Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 152, toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình hay, phương thức hiệu quả như: chương trình "Xóa 1.000 căn nhà tạm bợ cho bà con dân tộc" của Quân khu 3, mô hình "Xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới" của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, mô hình "Tết Quân dân" của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ…

Phạm Trung

 

Chia sẻ bài viết