24/10/2020 - 18:33

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường 

(TTXVN) - Theo Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 24-10, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về dự án Luật.

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 chương, 175 điều được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 6-2020 và tiếp tục gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững; thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường một cách tổng thể, toàn diện, đồng bộ và thống nhất, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả; tạo nên sự thay đổi có tính chất “cách mạng” trong nhận thức, hành vi, ứng xử của người dân với môi trường.

Do liên quan đến các vấn đề mang tính khoa học và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy dù trải qua nhiều hội thảo, hội nghị lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, dự thảo Luật cho đến nay vẫn có một số điều khoản ở chế độ 2 phương án.

m Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe các nội dung sau: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Sau đó, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Chia sẻ bài viết