14/08/2018 - 10:04

Lũ tiếp tục lên nhanh

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang Lưu Văn Ninh cho biết, do lũ thượng nguồn sông Mekong về kết hợp đợt triều cường đầu tháng 7 (âm lịch), mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Đến ngày 20-8, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu khả năng lên mức 3,9m, trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,4m, chỉ còn cách 0,1m so mức báo động (BĐ) 2, cao hơn 0,75-0,9m so với cùng kỳ năm 2017. Sau đó, mực nước biến đổi chậm.

Đối với khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 20-8, mực nước cao nhất trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô có khả năng đạt 3,25m, dưới BĐ2 là 0,25m; trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn lên mức 1,8m, dưới BĐ1 là 0,2m.

Ở vùng hạ lưu sông, mực nước tiếp tục lên. Đến ngày 15-8, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Long Xuyên có khả năng lên mức 2,6m (vượt 0,1m so BĐ3); trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới lên mức 2,9m, dưới BĐ3 là 0,1m. Sau đó, mực nước xuống theo triều.

Theo Báo An Giang

Chia sẻ bài viết