10/01/2019 - 10:15

Long An có hơn 5.400ha lúa ứng dụng công nghệ cao 

Ngày 09/01, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An - Lê Văn Hoàng thông tin đến nay Long An có 5.404ha lúa ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC).

Sau 3 năm triển khai đề án ứng dụng ƯDCNC vào sản xuất lúa, Long An bước đầu đạt một sột kết quả khả quan. Đến nay, toàn tỉnh có 5.404ha lúa ƯDCNC (đạt 27% so với kế hoạch), trong đó có 150ha sản xuất lúa hữu cơ, 100% diện tích sử dụng giống chất lượng cao, đạt chuẩn cấp xác nhận với lượng giống 80-100 kg/ha. Ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, 10% diện tích (trong tổng số 5.404ha) sử dụng máy cấy. 

10% diện tích (trong tổng số 5.404ha lúa ứng dụng công nghệ cao) sử dụng máy cấy

Mô hình sản xuất lúa ƯDCNC giảm chi phí so với thông thường từ 2-2,5 triệu đồng/ha, năng suất bình quân tăng từ 300-500 kg/ha, lợi nhuận trong mô hình cao hơn bên ngoài từ 4-6 triệu đồng/ha. Đặc biệt, mô hình lúa cấy gắn với tiêu thụ lúa giống cá biệt lợi nhuận cao hơn ngoài mô hình từ 6-8 triệu đồng/ha. Nông dân nắm bắt các quy trình, bước đầu tự áp dụng một số kỹ thuật canh tác mới, sử dụng máy cấy, phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học,... vào đồng ruộng.

Đến nay, toàn tỉnh có 16 hợp tác xã, 34 tổ hợp tác thực hiện đề án, có 6 hợp tác xã điểm của tỉnh về sản xuất lúa ƯDCNC.

Theo Báo Long An

Chia sẻ bài viết