24/08/2018 - 21:33

Liên kết phát triển ngành Công thương, phát huy thế mạnh của vùng

(CT)- Đó là chủ đề chính của Hội nghị ngành Công thương phía Nam lần thứ V - năm 2018, tổ chức ngày 24-8-2018 tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương, đại diện các Tổng Công ty thuộc Bộ, lãnh đạo của 20 tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ tiếp tục với vai trò là đầu tàu toàn khu vực, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực để phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo hướng phát huy thế mạnh của từng địa phương, tạo sự phát triển toàn diện bền vững cho khu vực; đồng thời chủ động hội nhập, mở rộng giao thương, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển theo chiều sâu, tăng cường liên kết để phát huy thế mạnh vùng. Tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển các cụm công nghiệp chuyên ngành, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 định hướng đến năm 2030...

Theo Bộ Công thương, năm 2017 và 7 tháng năm 2018, tình hình hoạt động công thương nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển. 7 tháng năm 2018 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9,81% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô sản xuất công nghiệp tiếp tục được mở rộng, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp đã có bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Hoạt động thương mại và dịch vụ trong khu vực vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của khu vực phía Nam 7 tháng năm 2018 đạt 1.441.787 tỉ đồng, tăng 12,41% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 57,82% so với cả nước. Cơ sở hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư phát triển nên mạng lưới kinh doanh và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố và mở rộng, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu về vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và mua sắm của người dân...

Khánh Nam

Chia sẻ bài viết