02/03/2013 - 19:19

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(CT)- Ngày 1-3-2013, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của công nhân, viên chức lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn; công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ thành phố về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung: Lời nói đầu; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; làm rõ hơn về các quyền con người, quyền công dân, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân… Theo bà Trương Thị Minh Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế thành phố, noãn, phôi, tinh trùng… đang là những vấn đề y học quan trọng và cần thiết phải được quy định chặt chẽ. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, vấn đề điều trị bằng tế bào gốc ngày càng phổ biến hơn. Mặt khác, theo quy định Hiến pháp, việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất cứ hình thức thử nghiệm khác trên cơ thể người phải được người đó đồng ý. Trường hợp này chỉ đúng đối với người có đủ năng lực hành vi dân sự; còn nếu một người không có khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi của mình thì không thể thực hiện việc thử nghiệm. Vì vậy, đề nghị thêm cụm từ "tế bào" vào khoản 3 Điều 22 Dự thảo như sau: "Mọi người có quyền hiến tế bào, mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất cứ hình thức thử nghiệm khác trên cơ thể người phải được thực hiện theo quy định pháp luật"... Điều 21 Dự thảo quy định: "Mọi người có quyền sống", theo một số đại biểu, quy định này chưa đủ, đề nghị bổ sung "Mọi người có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"…

Kết thúc Hội nghị, có 8 lượt đóng góp, với hơn 100 ý kiến đóng góp vào các Điều, khoản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố ghi nhận, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

m Cùng ngày, Sở Y tế TP Cần Thơ cũng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kến về dự thảo như: Tại Điều 1 nên đổi lại là "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, dân chủ, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời" vì đất nước có độc lập mới có dân chủ. Khoản 2 Điều 4 nên sửa lại là "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và pháp luật về những quyết định của mình" để thể hiện trách nhiệm trước những quyết định đưa ra. Bên cạnh đó, một số đại biểu kiến nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp nên làm rõ thế nào là "dân chủ trực tiếp". Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã bỏ quy định về thanh niên, trong khi vai trò của thanh niên là hết sức cần thiết đã đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước trên nhiều lĩnh vực. Do đó, nên bổ sung thêm vai trò của thanh niên vào dự thảo; nên thêm tên tác giả bài quốc ca để tránh sự nhầm lẫn những bài ca khác tại Điều 13; nên làm rõ quy định tại Điều 21 "Mọi người có quyền được sống" vì câu này chưa rõ nghĩa, dễ gây nhầm lẫn; nên thống nhất giữa cụm từ "nơi ở" và "chỗ ở" tại Điều 36 và 37;…

m Trước đó, Sở Cảnh sát PC&CC TP Cần Thơ cũng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp trên 24 ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đại biểu có ý kiến xung quanh một số điều: tại Điều 1, đề nghị sửa đổi "Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời". Tại khoản 1 Điều 23, đại biểu đề nghị bổ sung "…không được phép thu thập, lưu giữ, sử dụng và phổ biến thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người khác nếu không được người đó đồng ý. Trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội". Điều 124 nên đổi từ "làm Hiến pháp" thành cụm từ "xây dựng Hiến pháp"…

C.H- P.N-H.L

Chia sẻ bài viết