15/04/2021 - 20:50

Lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố 

(CT) - Chiều 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố, đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất lựa chọn, lập danh sách 87 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu nữ chiếm tỷ lệ 44,83%, dân tộc thiểu số là 4,6%, người ngoài Ðảng chiếm tỷ lệ 16,09%, dưới 40 tuổi chiếm 28,74%, tái cử là 43,64%, đại diện tôn giáo chiếm 4,6%. Ðồng thời, biểu quyết 100% thống nhất cho 18 người rút tên khỏi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất lựa chọn 3 người trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn rút tên khỏi danh sách ứng cử làm dự phòng.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV, do TP Cần Thơ giới thiệu.

Hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất lựa chọn, lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ÐBQH khóa XV do thành phố giới thiệu, với cơ cấu kết hợp: 5 nữ, 3 người dưới 40 tuổi, 3 người ngoài Ðảng, 1 người tái cử. Ðồng thời, biểu quyết 100% thống nhất cho rút tên khỏi danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 4 người để bảo đảm cơ cấu theo quy định; biểu quyết thống nhất lựa chọn 1 người trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn rút tên khỏi danh sách ứng cử làm dự phòng. Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ngoài 10 người do thành phố giới thiệu, còn có 3 người do Trung ương giới thiệu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đánh giá Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố thực hiện tốt các bước hiệp thương, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu khẳng định, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do thành phố giới thiệu và danh sách ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Trung ương.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu, thời gian tới, Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ để cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố diễn ra thành công, đúng luật định. Trong đó, tổ chức tốt hội nghị ra mắt, tiếp xúc cử tri của các người ứng cử; thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử. Các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQVN thành phố và các cấp, các ngành thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cử tri thành phố tích cực tham gia bầu cử, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết