09/08/2013 - 21:47

Lập Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân

(TTXVN)- Ngày 8-8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020" do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng Ban chỉ đạo. 2 Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Bạch Hồng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Minh Thảo; Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương; Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Trần Hữu Thăng; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Gia Túc; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quang Tự Do.

Thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ về bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020".

Chia sẻ bài viết