14/09/2014 - 15:13

Đảng bộ quận Bình Thủy

Lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015

Hơn 4 năm qua, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015. Đến nay, nhiều chỉ tiêu đã thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Nổi bật là chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị có bước tăng trưởng nhanh; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đạt kết quả cao; hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở được củng cố, kiện toàn…

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận Bình Thủy đã đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong ảnh: Đường Vành Đai Phi Trường vừa được đầu tư xây dựng.

Theo đồng chí Lê Hoàng Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010-2015, trên cơ sở những chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể trong quận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Quận ủy cũng đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề nhằm lãnh đạo đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); đồng thời chỉ đạo UBND quận thực hiện công tác quy hoạch, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, kêu gọi, phê duyệt các dự án đầu tư và các kế hoạch phát triển kinh tế của quận. Đến nay, quận đã quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; các chợ trên địa bàn... Song song đó, nhằm tạo nền tảng cơ bản cho việc phát triển KT theo hướng “Công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đô thị”, quận đã tranh thủ sự đầu tư của Trung ương và thành phố, đồng thời tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Ước tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, quận đã huy động được 12.267 tỉ đồng vốn đầu tư trên địa bàn, trong đó xã hội hóa hơn 400 tỉ đồng. Nhờ vậy, nhiều công trình được khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quận ủy cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính, đất đai, bảo đảm an ninh trật tự để thu hút đầu tư vào địa bàn; phối hợp với các sở, ngành thành phố quan tâm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với các phường ven như Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông, phần lớn diện tích là đất nông nghiệp và phần đông nhân dân sống bằng nghề nông, Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung nâng cao chất lượng phát triển KT nông nghiệp đô thị. Từ đó, hệ thống đê bao khép kín bảo đảm tưới tiêu cho toàn bộ diện tích trồng lúa và vườn cây ăn trái ở các vùng này đã được đầu tư xây dựng. Dưới sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhân dân tích cực cải tạo vườn tạp, chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu. Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy, khẳng định: “Sau hơn 4 năm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đi vào cuộc sống, quận Bình Thủy đã có nhiều khởi sắc. Nhất là cơ cấu KT chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ - thương mại. Thể hiện rõ là giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 ước thực hiện được 5.184 tỉ đồng (tăng hơn 1.615 tỉ đồng so với năm 2010), tổng mức bán lẻ hàng hóa ước được trên 4.000 tỉ đồng (tăng hơn 1.200 tỉ đồng so với năm 2010). Quận cũng đã hoàn thành chỉ tiêu nâng cấp các tuyến đường giao thông, nâng cấp hẻm; hoàn thành việc kéo điện qua Cồn Sơn, hoàn thành việc xây dựng trụ sở làm việc các phường, hoàn thành việc xóa điểm trắng về trường mầm non; xây dựng mới nhiều trường học và chợ...

Bên cạnh đó, Quận ủy quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo. Theo đó, các cấp, các ngành trong quận đã xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ người dân về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn làm ăn, xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, hộ nghèo… 4 năm qua, quận đã xây mới và sửa chữa 378 nhà đại đoàn kết, 84 nhà tình nghĩa, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 28.000 lao động. Đặc biệt, để giải quyết nhà ở cho những hộ không có đất ở, năm 2013, Quận ủy chỉ đạo các cấp, các ngành quy hoạch một số khu đất công để xây nhà ở cho những đối tượng chính sách, hộ nghèo. Đến nay, đã có 2 hộ gia đình chính sách, 16 hộ nghèo được hưởng chính sách này. Hiện quận đã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các đối tượng và hoàn thành chỉ tiêu giảm mỗi năm 1% hộ nghèo (đến nay toàn quận chỉ còn 1,33% hộ nghèo).

* Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh

Quận ủy Bình Thủy xác định, muốn đưa KT-XH phát triển nhanh và bền vững thì cùng một lúc phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 02-NQ/QU của Quận ủy về phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở. 4 năm qua, hầu hết cán bộ quận được phân công đều tích cực bám sát địa bàn, tham dự sinh hoạt cùng Đảng ủy cơ sở và chi bộ để hướng dẫn các cấp ủy cơ sở và chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát thực tế nhiệm vụ của địa phương, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch vững mạnh (TSVM). Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao ý thức chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm, chống tư tưởng bè phái, cục bộ, nói và làm trái nghị quyết của Đảng. Quận ủy cũng chú trọng việc kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng và cá nhân khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quận ủy chỉ đạo các đoàn thể tăng cường việc tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển 800 đảng viên theo Nghị quyết đề ra. Nhờ các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, có 90% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đạt TSVM, có 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy đã chỉ đạo các các cấp ủy đảng và các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: “Trên cơ sở quy hoạch, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng đã cử 270 cán bộ đi học nâng cao trình độ chính trị (43 cao cấp, 227 trung cấp); cử 114 cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn (1 Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ, 91 Đại học). Đến nay, cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Chấp hành Đảng bộ các phường nhiệm kỳ 2015-2020 và cán bộ quy hoạch là lãnh đạo, quản lý các ban, ngành, đoàn thể quận hầu hết đạt chuẩn về chuyên môn và trên 90% đạt chuẩn về lý luận chính trị; 100% cán bộ, công chức trong độ tuổi đào tạo đã đạt chuẩn chuyên môn và 100% cán bộ, công chức là cán bộ lãnh đạo đã đạt chuẩn về lý luận chính trị, 62,14% cán bộ, công chức là đảng viên đã đạt chuẩn về lý luận chính trị…”. Nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực thực tiễn, vững vàng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Quận ủy đã điều động, luân chuyển 159 lượt cán bộ từ quận về phường, từ phường về quận và giữa ngành này với ngành khác. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện chặt chẽ, gắn với quy hoạch và đào tạo theo chỉ đạo của Thành ủy.

Có thể thấy, những chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thủy đạt được trong hơn 4 năm qua là nền tảng cho sự phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy cho biết: “BTV Quận ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát và quyết liệt thực hiện phấn đấu đến cuối năm 2014 sẽ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường đã đề ra”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết