18/07/2020 - 06:43

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ:

Lãnh đạo đưa Trường Đại học Cần Thơ phát triển toàn diện, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng, cả nước và khu vực 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XI đạt những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế xây dựng Trường phát triển toàn diện. Hôm nay, 18-7-2020, Đảng bộ Trường ĐHCT tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHCT, cho biết:

Nhiệm kỳ qua, công tác đào tạo của Trường tiếp tục phát triển theo hướng mở rộng ngành nghề theo nhu cầu xã hội, đẩy mạnh đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế. Hiện nay, Trường ĐHCT đang đào tạo 99 ngành/chuyên ngành trình độ đại học. Quy mô đào tạo đại học hệ chính quy đến tháng 3-2020 là 32.057 sinh viên, tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ. Liên kết đào tạo trong và ngoài nước được mở rộng, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu học tập của xã hội. Trường hiện có 49 ngành, 4 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 20 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm hằng năm đạt bình quân trên 90%. Theo công bố QS, “Bảng xếp hạng đại học theo lĩnh vực năm 2020”, Trường ĐHCT được xếp hạng Nhất tại Việt Nam và nhóm hạng 251-300 trên thế giới ở lĩnh vực nông nghiệp - lâm nghiệp.

Năng lực nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ được nâng cao. Giai đoạn 2015-2019, Trường thực hiện 1.389 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (gồm 7 đề tài cấp nhà nước, 84 cấp bộ, 161 cấp địa phương và 1.131 đề tài cấp cơ sở) và nhiều đề tài hợp tác quốc tế quy mô lớn, tăng hơn 13% so với đầu nhiệm kỳ. Trường đã và đang phát triển các mối quan hệ với các địa phương, các doanh nghiệp, mở rộng hợp tác với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng ĐBSCL và cả nước. Đặc biệt, qua các dự án hợp tác quốc tế, nhất là dự án ODA, đã thành lập được một số nhóm nghiên cứu liên ngành phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng và quốc gia.

Quan hệ hợp tác với các viện, trường và tổ chức trong và ngoài nước được mở rộng. Trong nhiệm kỳ, Trường đã cử 1.608 sinh viên đi trao đổi ở nước ngoài; tiếp nhận 3.037 sinh viên quốc tế đến trao đổi và học tập tại Trường, tăng 150% so với nhiệm kỳ trước; cử 349 viên chức của Trường đi đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ở trong và ngoài nước. Những năm qua, Trường đã đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL, đặc biệt chương trình Mekong 1000 đã gửi đi đào tạo 558 thạc sĩ, 66 tiến sĩ...

Lễ công bố Quyết định và trao Chứng nhận kiểm định chất lượng Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Trường ĐHCT cung cấp.

* Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả nổi bật nào, thưa đồng chí?

- Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng luôn được BCH Đảng bộ Trường quan tâm thực hiện, hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao chất lượng. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và sinh viên được quan tâm; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, thành phố được phổ biến kịp thời đến cán bộ, đảng viên và sinh viên. Đảng bộ Trường nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, có 20 cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, cử 17 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị; 446 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 784 đảng viên; hằng năm có hơn 50% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ và 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đề ra....

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ
(CT)- Hôm nay, ngày 18-7-2020, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc.
Trong phiên họp trù bị hôm qua 17-7, ĐH đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐH; báo cáo chương trình làm việc của ĐH, báo cáo quy chế làm việc của ĐH, quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; sắp xếp tổ thảo luận và phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu…
Theo chương trình, ĐH Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, làm việc phiên chính thức trong ngày 18 và 19-7-2020 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Trường nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện ĐH đảng cấp trên. Đồng thời, ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
THANH THY

* Nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ Trường đã xác định mục tiêu, phương hướng như thế nào để đưa Trường phát triển toàn diện, thưa đồng chí?

- BCH Đảng bộ xác định mục tiêu là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ làm nền tảng lãnh đạo Trường tiếp tục phát triển. Trường ĐHCT sẽ tiên phong đổi mới, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của vùng và cả nước; năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học một số lĩnh vực thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu khu vực châu Á và thế giới.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ Trường xác định các phương hướng cần tập trung trong nhiệm kỳ là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể theo hướng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị. Thực hiện đổi mới quản trị theo hướng đại học thông minh (smart university); tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực phù hợp và đồng bộ. Phấn đấu đưa Trường ĐHCT đạt thứ hạng trong nhóm 251-300 trường đại học châu Á được tổ chức Quacquarelli Symonds xếp hạng ở một số lĩnh vực. Trường có 30% ngành đào tạo trình độ đại học và 10% chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đạt chuẩn chất lượng kiểm định...

Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển các nhóm nghiên cứu đạt chuẩn mực quốc tế, phát triển sản phẩm khoa học và công nghệ, chú trọng các đề tài có tính liên kết nhiều lĩnh vực; đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ và chất lượng xuất bản phẩm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Tích cực mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tăng cường tiềm lực chuyên môn và tầm ảnh hưởng của Trường. Đặc biệt, đẩy mạnh đào tạo quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên, thu hút nhà khoa học nước ngoài và hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, đầu tư. Phấn đấu tự chủ về tài chính với chiến lược và kế hoạch tăng trưởng nguồn thu đạt 1.000 tỉ đồng vào năm 2025; cải thiện điều kiện làm việc, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò tiên phong trong giáo dục đại học của vùng ĐBSCL và cả nước...

* Để thực hiện mục tiêu, phương hướng đề ra, BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa đồng chí?

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Trường chủ động điều chỉnh và phát triển ngành/chuyên ngành đào tạo các bậc học tiếp cận chuẩn mực quốc tế, hiệu quả và thích ứng tốt với sự thay đổi cơ cấu ngành nghề, vị trí việc làm trong xã hội; tăng cường và chuẩn hóa hình thức đào tạo trực tuyến cho các bậc học; tiếp tục phát huy ưu thế của chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua hoạt động giao lưu quốc tế như trao đổi giảng viên, trao đổi người học; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong hoạt động đào tạo. Nâng cao năng lực nghiên cứu, xuất bản phẩm quốc tế, phát triển khoa học và công nghệ thành sản phẩm có hàm lượng trí tuệ cao. Giữ vững vai trò và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng ĐBSCL, là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển giáo dục đại học của vùng.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ Trường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng bộ; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp, giảng viên và chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho tương lai. Tăng cường công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên cho viên chức, đặc biệt là trong công chức, viên chức, người lao động.     

* Xin cảm ơn đồng chí! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!l

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết