26/05/2013 - 20:05

Quận ủy Bình Thủy

Lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Các cán bộ, đảng viên ở cơ sở đóng góp ý kiến với Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy.

Ngày 23-5-2013, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy tổ chức họp mặt, đối thoại với cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đây là cách làm nhằm phát huy dân chủ, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ quận. Diễn đàn còn là dịp để cán bộ, đảng viên ở cơ sở bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện công tác Đảng, việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của quận...

Trong cuộc đối thoại này, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị cán bộ, đảng viên cơ sở tập trung đóng góp cho công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết các cấp; sự phối hợp trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời, đề xuất biện pháp thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá của quận; kiến nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ cũng như công tác điều hành của Thường trực và Ban Thường vụ Quận ủy; phản ánh tình hình thực hiện quy chế dân chủ; những vấn vướng mắc, phát sinh từ cơ sở… Ý thức được tầm quan trọng của cuộc đối thoại, từ sáng sớm, các cán bộ lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ban, ngành quận và lãnh đạo các phường, Bí thư, Trưởng các khu vực đã tập trung đông đủ ở hội trường Quận ủy để thực hiện cuộc đối thoại. Đồng chí Hồ Phú Hoảnh, đảng viên khu vực 2, phường Trà An, cho biết: “Tôi thấy việc tổ chức đối thoại là một bước đột phá của lãnh đạo quận trong việc lắng nghe những phản ánh, kiến nghị  trực tiếp từ cơ sở. Đây là việc làm cần thiết, thể hiện được tinh thần dân chủ, để cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh”.

Qua thực hiện đối thoại, cán bộ, đảng viên ở cơ sở của quận Bình Thủy đã ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo quận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đưa công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng mạnh, đẩy mạnh phát triển  kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế của lãnh đạo địa phương trong quá trình xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội… Đồng chí Trần Văn Niên, đảng viên khu vực 2, phường Trà An, nói: “Quận Bình Thủy có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, nhưng hiện nay tiềm năng, lợi thế của quận chưa được khai thác, phát huy đúng mức. Do vậy, bên cạnh các chương trình, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội đã được đề ra, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhất là những người đứng đầu, để làm gương cho quần chúng noi theo. Qua đó, góp phần thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đưa quận ngày càng phát triển”.

Cũng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, đồng chí Trần Tấn Thành, Bí thư Chi bộ khu vực 1, phường  Bình Thủy đề nghị các cơ quan chức năng của quận nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của Bình Thủy và phát huy lợi thế các khu di tích lịch sử để thu hút du khách để phát triển du lịch. Trong khi đó, đồng chí Trần Duy Hiền, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, cho rằng cán bộ cơ sở trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhưng chế độ, chính sách đãi ngộ chưa tương xứng với công sức. Đồng chí đề nghị lãnh đạo quận cần quan tâm hỗ trợ, động viên để cán bộ cơ sở an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng quan điểm với đồng chí Duy Hiền, đồng chí Hồ Phú Hoảnh đề nghị lãnh đạo quận quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ cơ sở  nâng cao trình độ để tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Hồ Phú Hoảnh cũng đề nghị lãnh đạo quận khi ban hành các Nghị quyết phải có tính khả thi cao, để cho cơ sở “làm được”, tránh tình trạng ban hành Nghị quyết mang tình hình thức, hiệu quả không cao. Đồng chí Trần Tấn Thành, Bí thư Chi bộ khu vực 1, phường Bình Thủy đề nghị lãnh đạo UBND quận tăng cường công tác quản lý, khai thác đất công trên địa bàn quận, vì ở một số nơi xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất công, cán bộ khu vực nhiều lần phản ánh, nhưng cấp trên chậm giải quyết, nếu tình trạng này kéo dài, quận sẽ không còn đất công…

Trước khi đối thoại với cán bộ, đảng viên cơ sở, bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Quận ủy đã phát phiếu lấy ý kiến cán bộ 46 khu vực. Các cán bộ cũng đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác Chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác quản lý nhà nước về trật tự, kỷ cương đô thị; tiến độ thực hiện các dự án, quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng, việc công khai dân chủ các quy hoạch, tình hình ô nhiễm môi trường, công tác thu thuế, các loại quỹ… Những ý kiến này và những ý kiến trực tiếp đối thoại tại hội trường đều được cán bộ lãnh đạo Quận ủy, UBND quận giải đáp.

Theo đánh giá của đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, phần giải trình của lãnh đạo các cơ quan chức năng quận cơ bản đáp ứng được các vấn đề cán bộ, đảng viên cơ sở đặt ra. Tuy nhiên, việc trả lời còn dài dòng, mang tính lý thuyết, chứng tỏ lãnh đạo các cơ quan chức năng của quận còn “giữ khoảng cách” với cơ sở. Đồng chí Lê Hoàng Nam nói: “ Nếu các đồng chí này sát hơn với cơ sở, thì một số ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên cơ sở đã được giải quyết ngay tại cơ sở, không để đến khi đối thoại mới trả lời. Sau cuộc đối thoại này, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ chỉ đạo các ngành, phường xem xét bổ sung những vấn đề cán bộ, đảng viên cơ sở đóng góp, đề xuất vào chương trình công tác của Quận ủy, các ngành, các phường để tổ chức thực hiện nhằm từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên cơ sở và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Diễn đàn đối thoại là nơi để với cán bộ, đảng viên cơ sở phát huy quyền làm chủ của mình, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đồng thời, là dịp để các cán bộ lãnh đạo quận gần gũi và gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên cơ sở. Qua đó, đổi mới phong cách lãnh đạo trong quá trình phục vụ nhân dân với phương châm “Nói đi đôi với làm”. Một cán bộ cơ sở của quận Bình Thủy đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong giải quyết những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhằm tránh tình trạng dân chủ hình thức, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết