31/12/2008 - 08:36

Làm tốt công tác chuẩn bị để Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 đi vào cuộc sống

Chiều 30-12, Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 đã kết thúc sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc.

Hội nghị đã nghe 5 báo cáo chuyên đề về: việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quán triệt Luật Thi hành án dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật này; những vấn đề cơ bản của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và nội dung cơ bản của Kế hoạch triển khai thực hiện Luật; công tác tổ chức, cán bộ ngành tư pháp; công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản và công tác thi đua khen thưởng của ngành tư pháp năm 2009.

Về triển khai kế hoạch thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch và tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc tịch; chuẩn bị nội dung và các biện pháp cần thiết để thi hành có hiệu quả Luật Quốc tịch ngay từ khi có hiệu lực pháp luật (ngày 1-7-2009).

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết