17/08/2020 - 07:03

Làm theo Bác bằng những việc thiết thực 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức ở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Phong Điền được thể hiện qua những việc làm thiết thực. Hằng năm, mỗi cá nhân đều đăng ký cụ thể một hoặc nhiều nội dung “làm theo” gương Bác gắn với hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Phong Điền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Phong Điền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Phòng LĐ-TB&XH huyện Phong Điền xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức. Theo đồng chí Ngô Kim Phụng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, hằng năm, chi bộ, lãnh đạo phòng triển khai kế hoạch “làm theo” Bác gắn với nhiệm vụ của cơ quan. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân đăng ký cụ thể một hoặc nhiều nội dung “làm theo”. Chi bộ lấy kết quả “làm theo” là một trong những tiêu  chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm.

Chi bộ, lãnh đạo Phòng cũng quan tâm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Đồng thời, nêu gương những cá nhân thực hiện tốt nhằm khích lệ phong trào thi đua ngày càng phát triển rộng khắp. Đảng viên Phan Thị Tuyên, chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH huyện Phong Điền, cho biết: “Chi ủy và lãnh đạo Phòng chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Tôi phụ trách công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội. Tôi luôn tự kiểm điểm, nhắc nhở bản thân phải hòa nhã, tận tâm khi tiếp xúc với các cá nhân khi đến liên hệ với Phòng LĐ-TB&XH huyện”.

Với quyết tâm làm theo gương Bác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, những năm qua, các mặt công tác của Phòng đều có sự chuyển biến tích cực. Từ năm 2019 đến nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã phối hợp giới thiệu việc làm cho 8.624 lao động (đạt 112,06% kế hoạch năm 2019 và 60,18% kế hoạch năm 2020); tổ chức 12 lớp đào tạo nghề (đạt 100% kế hoạch năm 2019) và điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp Sở LĐ-TB&XH thành phố tổ chức cho 8 người có công tham quan thủ đô Hà Nội, 33 người đi điều dưỡng tập trung ở Đà Lạt, Phan Thiết; vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa 43 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, với tổng trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, được phối hợp thực hiện tốt. Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH huyện còn phối hợp các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Qua đó, huyện đã thực hiện chi hỗ trợ cho người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Thực hiện công tác giảm nghèo, năm 2019, Phòng LĐ-TB &XH tham mưu UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo… Qua rà soát, đến cuối năm 2019 toàn huyện giảm 291 hộ nghèo, 58 hộ cận nghèo. Hiện nay, huyện còn 273 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1% và 1.024 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,77%.

Theo đồng chí Ngô Kim Phụng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện, Chi bộ, lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực hơn. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, trọng tâm là giám sát việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách người có công, bảo trợ xã hội theo quy định; tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phối hợp với các doanh nghiệp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động đến người dân trong huyện biết để tìm việc làm; thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo...

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết