06/07/2011 - 22:10

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với Csrss.exe?

Csrss.exe là một tiến trình của hệ thống lúc chạy Client/Server, nó gắn liền với các thành phần của hệ điều hành Windows, đặc biệt là Win NT. Csrss.exe chịu trách nhiệm về chế độ giao diện người dùng của Win32, chủ yếu là giao diện đồ họa (GUI - Graphical User Interface) và luồng giao dịch.

Đây là một thành phần rất quan trọng trong máy tính, do đó, nếu bạn thấy có vấn đề với Csrss.exe, thì không nên xóa ngay lập tức, mà hãy quét virus cho máy tính. Việc máy tính gặp vấn đề do tập tin này là khá phổ biến, vì có một loại sâu (worm) được tạo ra cùng tên với Csrss.exe, nhằm qua mắt người dùng.

Nếu máy gặp rắc rối với Csrss.exe, thì bạn cần làm các bước sau đây:

* Quét virus máy tính: Cài đặt các chương trình diệt virus và quét là điều quan trọng đảm bảo máy tính không bị nhiễm sâu, virus hoặc các phần mềm độc hại. Có thể tải các phần mềm quét virus miễn phí trên mạng hoặc mua ở các cửa hàng bán máy tính gần nhất. Chương trình quét virus sẽ giúp bạn xác định Csrss.exe bị hỏng hoặc bị gán nhãn khác.

* Xác định vị trí tập tin Csrss.exe: Nếu chương trình quét virus báo cáo vấn đề với tập tin này, trước hết bạn hãy kiểm tra các tập tin có cùng tên với nó. Vào My Computer > Tools > Folder Options, vào thẻ View và chọn Show hidden files and folders để hiển thị các tập tin và thư mục ẩn. Sau đó, mở lại My Computer, vào thư mục Windows > System32, hãy tìm xem có bao nhiêu tập tin Csrss.exe trong thư mục này.

* Nhận dạng tập tin Csrss.exe: Csrss.exe của Windows là một tập tin thực thi, vì vậy nó phải có biểu tượng (icon) phù hợp với nó. Nếu bạn thấy Csrss.exe có biểu tượng của thư mục khởi động (start-up) hoặc những thứ khác thì hãy xóa chúng.

* Kiểm tra các thư mục khác: Nếu bạn thấy chỉ có một tập tin Csrss.exe trong thư mục System32, hãy tìm kiếm file tương tự ở các thư mục khác. Điều này có thể thực hiện dễ dàng bằng chức năng tìm kiếm của máy tính. Nếu kết quả tìm kiếm có nhiều hơn 1 tập tin, hãy xóa bỏ những tập tin nào không nằm trong thư mục System32.

* ·Tìm kiếm “sâu” liên quan: Sử dụng chức năng tìm kiếm trong máy tính của bạn một lần nữa, tìm tập tin “iemsg.dllcsrss.exe” và “iemsg.dll”, xóa cả hai tập tin này.

* Khởi động lại máy: Sau khi đã thực hiện tất cả các bước ở trên và chắc rằng vấn đề Csrss.exe đã được giải quyết, hãy khởi động lại máy. Chờ cho máy khởi động hoàn tất, bạn quét virus một lần nữa.

Bạn cũng cần dọn dẹp sạch sọt rác (Recycle Bin) trong máy tính, vì các tập tin bạn vừa xóa vẫn còn trong đó. Ngoài ra, hãy tạo thói quen quét máy tính ít nhất mỗi tuần một lần để bảo đảm máy tính không bị nhiễm lại virus. Nếu bạn có cắm bất kỳ ổ đĩa rời hoặc USB nào vào máy, hãy quét virus trước khi chia sẻ tập tin với nó.

HOÀNG ĐẠT

Chia sẻ bài viết