21/11/2008 - 07:30

Hôm nay, 21-11-2008:

Lãi suất cơ bản giảm từ 12%/năm xuống 11%/năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo như vậy tại Quyết định số 2809/QĐ-NHNN ngày 20-11-2008. Như vậy, lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng (TCTD) bằng đồng Việt Nam (VND) đối với khách hàng cũng sẽ giảm từ 18%/năm xuống 16,5%/năm bắt đầu từ hôm nay.

Đi cùng với Quyết định này còn có các quyết định về điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc và một số biện pháp về hoạt động tín dụng. Các văn bản này đều có hiệu lực từ ngày 21-11.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ra Quyết định số 2810/QĐ-NHNN, theo đó lãi suất tái cấp vốn giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 11%/năm xuống 10%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm.

Tiếp theo, tại Quyết định số 2811/QĐ-NHNN ngày 20-11-2008, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng giảm 2% đối với các loại tiền gửi so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam quy định tại Quyết định số 2560/QĐ-NHNN ngày 3-11-2008, cụ thể là: đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước (không bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNo&PTNT), NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, NHTM cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính giảm từ 10% xuống 8% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, giảm từ 4% xuống 2% đối với loại tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Đối với Ngân hàng NNo&PTNT, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam giảm từ 7% xuống 5% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng, giảm từ 3% xuống 1% đối với loại tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với NHTM cổ phần nông thôn và Quỹ tín dụng nhân dân trung ương, ngân hàng hợp tác giảm từ 3% xuống 1% đối với loại tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên.

NHNH yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất kinh doanh bằng đồng Việt Nam, phù hợp với các quy định của NHNN và đảm bảo khả năng huy động vốn, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả; tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và nông thôn, nhất là các hộ nông dân sản xuất lúa vụ mùa đông xuân, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh và kể cả các dự án đầu tư bất động sản khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn; chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh; trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết