06/11/2010 - 10:28

Lãi suất cơ bản được nâng lên mức 9%/năm

Sau gần một năm duy trì lãi suất cơ bản là 8%/năm, ngày 5-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định nâng mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam lên 9%/năm. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2620/QĐ-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam áp dụng từ ngày 5-11.

Theo quyết định mới, các lãi suất về tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm cũng tăng 1% so với trước kia. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 9%/năm thay cho 8% trước đó; Lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm thay cho 6%; Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 9%/năm thay cho 8%.

Cũng theo thông báo của NHNN, tổng số dư nợ tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 10-2010 ước tăng 22,81% so với cuối năm 2009. Tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối tháng 10-2010 tăng khoảng 22,5% so với cuối năm 2009. Tổng phương tiện thanh toán trong tháng 10 ước tăng 21,29% so với cuối năm 2009, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 13,04%.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết