09/06/2013 - 19:48

Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 9-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và 5 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/2008 -11/6/2013). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, đại diện lãnh đạo các Bộ ban ngành Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động cùng đại diện các tầng lớp nhân dân lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên thành phố tham dự buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại Lời phát động thi đua ái quốc, các phong trào thi đua do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những kết quả, thành tựu của phong trào thi đua yêu nước mà quân dân cả nước đã đạt được trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Hơn 65 năm qua, phong trào thi đua yêu nước liên tục phát triển, là động lực quan trọng qua các giai đoạn của Cách mạng Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ dày công vun đắp, nuôi dưỡng, trở thành truyền thống quý báu, được nhân dân hưởng ứng, sôi nổi tham gia, mang lại hiệu quả to lớn, để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần tô thắm truyền thống thi đua yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Với thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Hoàng Quân nêu rõ: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người, Đảng bộ và nhân dân thành phố trải qua các thời kỳ cách mạng luôn rèn luyện và nêu cao khí phách bất khuất, tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước; giữ vững tấm lòng kiên trung, son sắt một lòng theo Đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên trì đấu tranh cách mạng cùng nhân dân cả nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường Bác đã chọn. Thực hiện lời dạy của Bác, hơn 38 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã ra sức thi đua, tạo động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, tạo nên nhiều biến đổi tích cực, toàn diện, trở thành một đô thị đặc biệt, có vai trò trung tâm về nhiều mặt của cả nước.

Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Người, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Thành phố tập trung đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác; thực hiện có hiệu quả chủ đề “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và khẩu hiệu hành động “Đồng tâm - hiệp lực - vượt khó - thành công”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực; tiếp tục kiện toàn tổ chức thi đua, đổi mới về nội dung, phương thức thi đua, hoạt động cụm, khối thi đua; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng qui định, chính xác.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện cho tầng lớp người lao động, cựu chiến binh, thế hệ trẻ thành phố đã phát biểu nêu rõ các hoạt động và kết quả thi đua yêu nước theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu cũng như thể hiện quyết tâm thực hiện, phát động các phong trào thi đua thiết thực, có hiệu quả cao trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

HOÀNG ANH TUẤN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết