22/11/2019 - 20:44

Ký kết quy chế phối hợp thu, chi ngân sách nhà nước 

(CT)- Ngày 22-11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Thơ tổ chức ký kết Quy chế phối hợp thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) giữa KBNN Cần Thơ, Cục Thuế, Cục Hải quan TP Cần Thơ và 5 ngân hàng thương mại (NHTM) có chi nhánh trên địa bàn.

KBNN Cần Thơ, Cục Thuế, Cục Hải Quan TP Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp thu với 5 NHTM trên địa bàn TP Cần Thơ.

KBNN Cần Thơ, Cục Thuế, Cục Hải quan TP Cần Thơ đã ký kết Quy chế phối hợp thu với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Cần Thơ, Ngân hàng Công thương (Vietinbank) Cần Thơ, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) Cần Thơ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Cần Thơ, Ngân hàng Quân đội (MB) Cần Thơ. Riêng KBNN Cần Thơ và Vietcombank Cần Thơ ký kết Quy chế phối hợp chi NSNN bằng tiền mặt qua Vietcombank Cần Thơ.

Quy chế phối hợp thu, chi NSNN nhằm mục tiêu kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử giữa các bên để tổ chức các hoạt động thanh toán an toàn, thông suốt và bảo mật, đảm bảo quyền và lợi ích của đơn vị giao dịch với KBNN và người nộp thuế trong các giao dịch thanh toán, nộp tiền vào NSNN. Các bên tham gia ký kết sẽ tổ chức phối hợp thu NSNN và ứng dụng các phương thức thanh toán điện tử trong thu, nộp NSNN, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN và cho cơ quan quản lý trong việc theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN của các cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đó. Đồng thời, phát triển các dịch vụ thu nộp NSNN hiện đại và từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực công. Việc ký kết quy chế phối hợp thu chi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế: thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết