13/11/2020 - 06:31

Kinh tế thành phố phục hồi và duy trì tăng trưởng 

Trong tháng 10-2020, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt trong cả nước và tại TP Cần Thơ. Các hoạt động, sinh hoạt đời sống người dân dần ổn định, từng bước đi vào trạng thái bình thường mới. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) đã có dấu hiệu phục hồi và duy trì mức tăng khá; việc giám sát y tế các trường hợp di chuyển đi vào thành phố được thực hiện nghiêm, nhất là người đến từ các vùng có dịch bệnh COVID-19; các hoạt động kích cầu du lịch được triển khai tích cực và đạt được những kết quả ban đầu…

Nỗ lực thực hiện

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ dự trữ lúa, gạo đảm bảo nguồn hàng phục vụ thị trường xuất khẩu.

Doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ dự trữ lúa, gạo đảm bảo nguồn hàng phục vụ thị trường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP Cần Thơ, nhận định: "Trong tháng 10-2020, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới; tập trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH năm 2020 để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đặc biệt, dù gặp những khó khăn, thách thức, nhưng các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cố gắng vượt qua, nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT-XH của thành phố".

Theo Sở KH&ĐT TP Cần Thơ, tháng 10-2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) của toàn thành phố ước tăng 1,57% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng năm 2020, IIP toàn thành phố ước đạt 97,25% so cùng kỳ năm 2019. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2020 giảm 0,01% so với tháng trước (tăng 1,77% so với cùng kỳ); chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước thực hiện 11.955,08 tỉ đồng, tăng 7,32% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng ước thực hiện 112.476,49 tỉ đồng, đạt 76,74% kế hoạch, tăng 1,09% so với cùng kỳ năm 2019. Các hoạt động về doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu và thu ngoại tệ, thu chi ngân sách… có dấu hiệu phục hồi và duy trì mức tăng khá. Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm 2020 (3 vụ) đạt hơn 222.000ha, vượt 4,17% kế hoạch; sản lượng ước đạt hơn 1,38 triệu tấn, vượt 6,67% so với kế hoạch, góp phần tăng thêm lợi nhuận cho nông dân. Các hoạt động kích cầu du lịch được triển khai tích cực và đạt được những kết quả ban đầu. Hoạt động ngân hàng tiếp tục ổn định, an toàn, nợ xấu ở mức thấp, đồng thời các giải pháp huy động và mở rộng tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh được tăng cường. Trong tháng 10 cấp mới đăng ký kinh doanh cho 99 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 663,296 tỉ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2020 đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.254 doanh nghiệp các loại hình, đạt 78,37% kế hoạch về số lượng doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 9.685 tỉ đồng, đạt 77,48% kế hoạch về số vốn đăng ký. So với cùng kỳ số doanh nghiệp đăng ký mới bằng 99,28% và số vốn đăng ký bằng 87,74%.

Đối với tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 25-10-2020 thực hiện 11.021,993 tỉ đồng, đạt 61,66% dự toán HĐND thành phố giao; tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao thực hiện 9.235,479 tỉ đồng, đạt 79,49% dự toán Trung ương và đạt 66,17% HĐND thành phố giao, tăng 1,86% so cùng kỳ 2019. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 10.185,773 tỉ đồng, đạt 78,78% dự toán Trung ương giao và đạt 75,99% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 29,11% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, các lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được chú trọng, quan tâm, nhất là hỗ trợ các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4 bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Khắc phục khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 10 tháng qua, thành phố vẫn còn nhiều chỉ tiêu quan trọng có khả năng không đạt kế hoạch, như các khoản thu nội địa và thu thuế xuất nhập khẩu; giải ngân vốn đầu tư công; thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách đến nay còn chậm, chưa có tiến triển mới; giá cả một số loại nông sản giảm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thiếu, chi phí tăng cao… Tình hình thời tiết bất lợi, triều cường lên cao, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, từ đó ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế cả năm 2020.

Theo Sở KH&ĐT TP Cần Thơ, để đẩy nhanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, trong những tháng còn lại của năm 2020 thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Trong đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hoàn thành việc đấu thầu quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra; tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, Chương trình hành động số 11/CTr-UBND, Kế hoạch số 72/KH-UBND của UBND thành phố để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhất là đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4 và một số đối tượng khác theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 3-4-2020 của Chính phủ. Chủ động xây dựng phương án, giải pháp phòng ngừa, ứng phó với triều cường, ngập nghẹt cục bộ, sạt lở bờ sông trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và sinh hoạt của người dân…

Tại phiên họp thường kỳ UBND TP Cần Thơ tháng 10 và 10 tháng năm 2020, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: "Các sở, ban ngành, quận huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; trong đó, các công trình xây dựng thuộc dự án ODA, công trình trọng điểm có tiến độ thi công chậm, giải ngân hạn chế cần phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công bổ sung lực lượng, phương tiện thi công để sớm hoàn thành; điều chuyển, bổ sung vốn cho các dự án, công trình triển khai thực hiện tốt, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án sắp hoàn thành, đã hoàn thành đưa vào sử dụng với khối lượng lớn, nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất về tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dự toán chi ngân sách, đảm bảo bố trí, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí, nhất là ưu tiên kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19… Trong 2 tháng cuối năm, các sở, ngành, quận, huyện quan tâm, chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 sắp tới".

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết