30/09/2023 - 16:21

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn “Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại” 

“Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại” là quyển sách của Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, vừa được Phanbook và NXB Dân trí liên kết ấn hành.

Sách tập hợp những bài viết khoa học, nghiên cứu chuyên sâu về nhiều vấn đề của đô thị Việt Nam trong khoảng 20 năm qua của kiến trúc sư kỳ cựu Ngô Viết Nam Sơn. Sách gồm 2 phần, phần 1 có chủ đề “Không gian & Thời gian đô thị”, tác giả đã cùng người đọc nghiên cứu sâu sắc nhiều vấn đề nổi cộm trong quản lý đô thị hiện đại như bảo tồn di sản vật chất và tinh thần ở đô thị, ý tưởng và giải pháp nào cho công tác quản lý ấy với những đề xuất khả thi như xây dựng đô thị sức khỏe, đô thị di dưỡng và giáo dục, đô thị sân bay, đô thị thông minh... Với chủ đề “Thành phố & Những hình dung”, phần 2 của sách đi sâu vào từng câu chuyện cụ thể ở các đô thị lớn trong cả nước như Ðà Nẵng, Ðà Lạt, Nha Trang, Thủ Ðức, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh, Mã Pì Lèng, Khu Dự trữ sinh quyển Cần Giờ... Sách chuyển tải những đúc kết rất bổ ích, bổ trợ nhiều trong công tác quản lý, quy hoạch đô thị.

DUY LỮ

 

Chia sẻ bài viết