07/05/2013 - 21:02

Kiến nghị đưa dự án phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I-ốt vào chương trình mục tiêu quốc gia

(CT)-Ngày 7-5-2013, đoàn chuyên gia của Ủy hội quốc tế phòng chống các rối loạn thiếu hụt I-ốt (ICCIDD), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Bệnh viện Nội tiết Trung ương… đã đến làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ. Đoàn tìm hiểu việc triển khai Chương trình phòng chống các rối loạn thiếu hụt I-ốt trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ: từ năm 2005, dự án mục tiêu quốc gia phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I-ốt tạm ngưng hoạt động, do đó một số hoạt động bị cắt giảm, một số vẫn duy trì như là một hoạt động thường xuyên của ngành y tế. Cụ thể, hàng năm, Trung tâm Y tế dự phòng TP Cần Thơ đều trích kinh phí từ nguồn phát triển sự nghiệp để chi các hoạt động như xét nghiệm I-ốt niệu; điều tra kiến thức, thái độ và hành vi sử dụng muối I-ốt tại hộ gia đình; tuyên truyền, giám sát, duy trì phòng khám bướu cổ…Tuy nhiên, Trung tâm cũng đang gặp khó khăn về kinh phí nên hoạt động tuyên truyền không rầm rộ, thiếu kinh phí in ấn tài liệu tuyên truyền. Từ đó, tỷ lệ người dân sử dụng muối I-ốt thường xuyên đạt thấp. Tại buổi làm việc, Trung tâm đề xuất Chính phủ và Bộ Y tế đưa dự án phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I-ốt trở lại chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, Bộ Y tế cho doanh nghiệp có cơ chế tự chủ mua KIO3 (nguyên liệu làm muối I-ốt).

Hoạt động của đoàn chuyên gia nằm trong khuôn khổ hợp tác năm 2012-2013 giữa tổ chức UNICEF và Bộ Y tế. Nhóm chuyên gia sẽ tìm hiểu thực trạng chương trình phòng chống các rối loạn thiếu hụt I-ốt tại Việt Nam và thảo luận kế hoạch hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

H.HOA

Chia sẻ bài viết