25/05/2024 - 09:12

Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Ðề án 06 tại các đơn vị, địa phương 

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06, vừa ký ban hành Kế hoạch số 05/KH-TCT kiểm tra công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn TP Cần Thơ. 

Người dân được hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công qua tài khoản định danh điện tử VNeID tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ.

Theo đó, đối tượng dự kiến kiểm tra gồm 2 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, 4 UBND cấp huyện và mỗi đơn vị cấp huyện chọn 2 đơn vị cấp xã. Thành phần đoàn kiểm tra gồm Chủ tịch UBND thành phố - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06, làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo Công an thành phố làm Phó Trưởng đoàn. Các thành viên đoàn gồm lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và một số sở, ngành liên quan. Thời gian kiểm tra là trong tháng 6-2024.

Nội dung kiểm tra gồm công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đề án 06; kế hoạch của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện các mô hình Đề án 06 trên địa bàn thành phố; công tác tuyên truyền Đề án 06 đối với người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, Tổ công tác còn kiểm tra việc triển khai, thực hiện phục vụ 5 nhóm tiện ích gồm nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhóm phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; nhóm tiện ích phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đồng thời, kiểm tra kết quả công tác số hóa hồ sơ, tài liệu của đơn vị; việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công; công tác cấp căn cước công dân gắn chip, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết