05/08/2022 - 19:25

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ 

(CT) - Ngày 5-8, Ðoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) TP Cần Thơ, kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ (Ban Quản lý). Ông Trương Hồng Dự, Phó Trưởng Ðoàn kiểm tra CCHC thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc.

Ông Trương Hồng Dự, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra CCHC thành phố, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, như: phát động thi đua CCHC; tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Về tổ chức bộ máy, qua sắp xếp, Ban Quản lý đã giảm 3 phòng chuyên môn, hiện còn 3 phòng. Ðối với 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đã xây dựng đề án giải thể Trung tâm Dịch vụ tư vấn, gửi về Sở Nội vụ; đang lập kế hoạch, thủ tục giải thể Trung tâm Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thốt Nốt. Về dịch vụ công trực tuyến, Ban Quản lý hiện có 35 TTHC; trong đó, có 33 TTHC được thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Số lượng dịch vụ công trực tuyến của đơn vị đạt tỷ lệ 76%; số hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tỷ lệ 86%.

Tuy nhiên, đơn vị chưa ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và chưa xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. Tại Bộ phận Một cửa, đơn vị chưa niêm yết số điện thoại đường dây nóng, chưa thực hiện ký số đối với hồ sơ tiếp nhận. Ðoàn kiểm tra kiến nghị Ban Quản lý tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; thường xuyên rà soát, phân loại kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực để số hóa đạt tỷ lệ theo yêu cầu. Ðồng thời, ưu tiên sử dụng phần mềm một cửa điện tử cập nhật đầy đủ, kịp thời quá trình giải quyết TTHC, đảm bảo 100% hồ sơ được đồng bộ với thực tế xử lý (hồ sơ giấy); phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm chuyên ngành và phần mềm một cửa điện tử.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết