16/01/2020 - 19:17

Kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên

(CT)- Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020 vào chiều 16-1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ chủ động nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn để kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc, báo cáo và đề xuất Thành ủy, UBND thành phố, Thống đốc NHNN về các biện pháp quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD). Giao NHNN chủ trì làm việc với các TCTD để kịp thời phổ biến các chương trình, chính sách tín dụng của ngành ngân hàng, giải quyết khó khăn vướng mắc về hoạt động tiền tệ và ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tổ chức triển khai công tác thanh tra, giám sát, phòng chống, ngăn ngừa vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Đối với các TCTD, Phó Chủ tịch Dương Tấn Hiển yêu cầu phải thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả bền vững đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường quản lý rủi ro đối với tín dụng tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống.

Năm 2019, NHNN Chi nhánh TP Cần Thơ đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Chỉ đạo các TCTD tăng cường những giải pháp huy động vốn và mở rộng tín dụng, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, hạn chế tín dụng đen. Các TCTD trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động nên vốn huy động và dư nợ cho vay đều tăng khá cao so với những năm trước đây. Theo đó, đến cuối năm 2019, vốn huy động tăng 12,12% so với cuối năm 2018; dư nợ tín dụng tăng trưởng 17,65% so với cuối năm 2018. Tín dụng trong năm tăng trưởng cao, cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết