11/09/2013 - 21:40

Kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Tiếp tục phiên họp thứ 21, sáng 11-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chặng đường 20 năm thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, nhất là sau gần 4 năm thực hiện Luật bảo hiểm y tế, Việt Nam đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ, đang từng bước tiếp cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển kinh tế và bảo đảm ổn định chính trị-xã hội. Đến cuối năm 2012, gần 70% dân số cả nước đã tham gia bảo hiểm y tế, với phần đóng góp của người dân chiếm khoảng 58% trong tổng thu bảo hiểm y tế, tạo nền móng quan trọng để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Nhiều tỉnh miền núi và Tây Nguyên gần hoàn thành việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân (đạt 85-100%). Quỹ bảo hiểm y tế từ chỗ bị bội chi hơn 3.000 tỉ đồng đến năm 2012 đã cân đối và kết dư lũy kế gần 13.000 tỉ đồng...

Tuy nhiên, trong khi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế bình quân cả nước là gần 70%, vẫn còn 18 tỉnh có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế dưới 60%, 4 tỉnh có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế dưới 50%. Chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu do hạn chế về nhân lực chuyên môn và kỹ thuật y tế. Nhiều hình thức lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, nhất là tại các bệnh viện ngày càng tinh vi, song chưa có công cụ và biện pháp hiệu quả kiểm soát vấn đề này. Công tác quản lý cũng như áp dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến thủ tục cho người bệnh còn hạn chế...

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá báo cáo của Đoàn giám sát đã thể hiện tương đối đầy đủ về bức tranh thực trạng bảo hiểm y tế hiện nay. Tuy nhiên, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo giám sát cần làm rõ hơn các nguyên nhân, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; nêu các giải pháp để khắc phục hạn chế, bất cập, dẫn chứng cụ thể các trường hợp làm tốt hoặc chưa tốt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc khám chữa bệnh đối với các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế, việc cấp phát thuốc...

Nhiều đại biểu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, quy định rõ hơn về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan cần triển khai các phương án cụ thể, xây dựng lộ trình cụ thể chống tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đấu thầu cung ứng thuốc...

PHÚC HẰNG (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết