11/09/2022 - 13:43

Khúc thu

Nguyễn Hoàng Viện

 

Thu đã về...

sao gió mềm chưa hát

lắng nghe hồn trong mắt

vắng biển nhạc tim đời

Nụ cười thơm bóng đêm

ngõ phố mùa quên lối

giọt sương hờn tóc nhớ

dòng nắng nào thênh trôi

Lá khúc chiều se sắt

trái mây vùi giấc tôi

lạnh ôm gầy môi chiếc

bỏ thời gian ngậm ngùi

Chia sẻ bài viết