15/10/2008 - 08:23

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2008):

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra

Ngay từ khi thành lập, Đảng ta rất quan tâm và coi trọng công tác kiểm tra và việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, nhằm đảm bảo mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng… được thực hiện nghiêm túc. Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng Đảng đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi hệ thống UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra phải không ngừng phấn đấu, tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, chúng tôi có dịp trao đổi với nhiều cán bộ làm công tác kiểm tra xoay quanh nội dung: Làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh?

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Khối Doanh nghiệp:

CHỌN THỜI GIAN KIỂM TRA KHÔNG TRÙNG VỚI CAO ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

Từ năm 2004 đến nay, bình quân mỗi năm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kiểm tra, giám sát từ 70% đến trên 90% TCCS Đảng trực thuộc. Qua kiểm tra, UBKT đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra quyết định xử lý nhiều đảng viên và TCCS Đảng vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

So với công tác kiểm tra trong các tổ chức Đảng của cơ quan hành chính sự nghiệp và địa phương, công tác kiểm tra Đảng trong doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi vì, đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp đa số là công nhân trực tiếp sản xuất theo ca, kíp ở phân xưởng, nhà máy hoặc kinh doanh phân tán trên các địa bàn; lãnh đạo các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp là cán bộ chủ chốt của công ty, thường đi công tác xa để lo cho việc sản xuất, kinh doanh nên việc tiến hành công tác kiểm tra của UBKT Đảng ủy Khối đối với các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp rất khó khăn. Bên cạnh đó, do đa số cán bộ làm công tác kiểm tra đều kiêm nhiệm, họ chủ yếu lãnh đạo việc sản xuất kinh doanh, không có thời gian để thực hiện công tác kiểm tra Đảng thường xuyên.

Để thực hiện công tác kiểm tra Đảng trong các doanh nghiệp được đảm bảo, thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Khối luôn chú ý tìm hiểu, nắm chắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp, tránh thời điểm tập trung sản xuất kinh doanh cao điểm của doanh nghiệp. Dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy Khối xác định rõ trách nhiệm và luôn luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Khối đã có kế hoạch tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, kiểm tra, xây dựng TCCS Đảng trong các doanh nghiệp Trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cờ Đỏ:

CÔNG TÁC KIỂM TRA LÀ NHIỆM VỤ CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

Cờ Đỏ là một huyện ngoại thành, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí thấp, đội ngũ cán bộ thiếu và yếu... Thời gian qua, Huyện ủy luôn xác định công tác kiểm tra là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Vì vậy, hàng năm, Huyện ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chứ không khoán trắng cho UBKT các cấp.

Do nhiều nguyên nhân, trong đó mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động tiêu cực đến suy nghĩ, tình cảm, lối sống của một số cán bộ, đảng viên, từ đó dẫn đến không ít trường hợp vi phạm các nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Một số TCCS Đảng chưa thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhiều đảng viên còn ngán ngại, sợ va chạm, chưa mạnh dạn đấu tranh xây dựng đồng chí, tập thể vững mạnh. Có những vụ việc, ngành kiểm tra chưa sâu sát, phát hiện kịp thời, nên khi làm rõ đã phải thi hành kỷ luật.

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, các cấp ủy Đảng phải tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, có giải pháp chấn chỉnh nhằm giúp các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, theo yêu cầu cơ cấu thì các đồng chí Chủ nhiệm UBKT ở Đảng ủy xã, thị trấn phải là cấp ủy, nhưng các đồng chí này thường là kiêm nhiệm. Trong khi đồng chí Phó Chủ nhiệm là chuyên trách, nhưng lại không được hưởng các chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Vì thế, tôi đề nghị cần có chế độ, chính sách cho chức danh chuyên trách trong UBKT Đảng ủy cơ sở, có như thế những cán bộ này mới an tâm công tác, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường An Cư (quận Ninh Kiều):

CẤP ỦY KHÔNG KHOÁN TRẮNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CHO UBKT

 

Hiện nay, Đảng bộ phường An Cư có 256 đảng viên (trong đó đa số là cán bộ hưu trí), sinh hoạt tại 13 Chi bộ trực thuộc. UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí, các Chi bộ đều có Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.

Thời gian qua, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm UBKT đều tham mưu cho Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra, thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ và theo chuyên đề với nhiều nội dung: Thực hiện Qui chế dân chủ gắn với chỉnh trang nâng cấp đô thị, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội... Các đồng chí trong UBKT hàng tháng luân phiên dự họp với các chi bộ, qua đó tiến hành giám sát và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ đề ra trong tháng. Qua mỗi kỳ kiểm tra, Đảng ủy phường có kết luận bằng văn bản gởi cho các Chi bộ, trong đó nêu rõ những ưu điểm và những thiếu sót để các chi bộ rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo các Chi bộ kiểm điểm nghiêm túc những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Từ việc tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác giám sát, kiểm tra vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Hầu hết các bí thư Chi bộ là cán bộ hưu trí, tuổi cao, sức khoẻ hạn chế, nên rất khó sâu sát các mặt công tác và hoạt động phong trào. Một số đảng ủy viên được phân công chỉ đạo Chi bộ khu vực, nhưng không nắm sát tình hình do không thường xuyên dự họp với cấp ủy, với chi bộ. Một số trường hợp nắm được sự việc, nhưng chưa mạnh dạn chỉ đạo các chi bộ giải quyết, còn tình trạng nể nang, thiếu kiên quyết. Một số đồng chí trong cấp ủy còn coi công tác giám sát, kiểm tra là trách nhiệm của UBKT, chứ không thấy đó cũng là nhiệm vụ cấp ủy, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra của cấp ủy Đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy sẽ lãnh đạo khắc phục những hạn chế trên, nhất là khắc phục tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên coi công tác kiểm tra chỉ là trách nhiệm của UBKT, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, xây dựng Đảng bộ phường trong sạch vững mạnh.

Thiếu tá Trần Quốc Khởi, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự quận Ninh Kiều:

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIÁM SÁT, KIỂM TRA, GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TCCS ĐẢNG

 

Hiện nay, UBKT Đảng ủy Quân sự quận Ninh Kiều hoạt động trong điều kiện có 2 chi bộ trực thuộc và 13 Chi bộ quân sự phường, với 124 đảng viên. Thời gian qua, UBKT Đảng ủy Quân sự quận và UBKT các phường xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát, kiểm tra rất cụ thể, sát thực tế, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí. Trong hai năm 2007, 2008 đã phối hợp kiểm tra được 13 chi bộ quân sự phường và 19 đồng chí là cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó quân sự cấp phường; giám sát 2 chi bộ và 8 đảng viên về việc chấp hành tổ chức kỷ luật của quân đội, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước... Qua giám sát, kiểm tra, UBKT Đảng ủy Quân sự quận và UBKT các phường đã giúp các chi bộ kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các trường hợp vi phạm, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật trong LLVT quận.

Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng ủy Quân sự quận và các phường đều kiêm nhiệm, từ đó khi tiến hành kiểm tra có một số mặt còn lúng túng, thiếu linh hoạt. Việc quán triệt mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra có nơi chưa tốt, từ đó vẫn còn một số đảng viên khi nghe nói được kiểm tra thì rất lo ngại và rất sợ được kiểm tra. Để công tác giám sát, kiểm tra đạt kết quả cao hơn, kịp thời ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên, tôi xin kiến nghị với các Đảng ủy, UBKT các phường nên tăng cường phối hợp với Đảng ủy Quân sự quận nhiều hơn nữa, tích cực đấu tranh làm rõ những yếu kém, tiêu cực ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng các tổ chức Đảng trong LLVT quận Trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phan Đức Hơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ:

DÀNH THỜI GIAN THỎA ĐÁNG CHO CÔNG TÁC ĐẢNG TRONG DOANH NGHIỆP

 

Nhìn chung, đội ngũ đảng viên ở các TCCS Đảng trong các doanh nghiệp đa số đều có trình độ chính trị, học vấn, tay nghề, kỷ luật lao động cao, làm việc môi trường tập trung. Đây là điều kiện thuận lợi cho UBKT của các TCCS Đảng trong các doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra. Tuy nhiên, do tập trung sản xuất, kinh doanh, nên một số cấp ủy đôi lúc chưa quan tâm công tác xây dựng Đảng, công tác giám sát, kiểm tra không được thực hiện thường xuyên. Mặt khác, do hầu hết đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở các TCCS Đảng trong các doanh nghiệp đều kiêm nhiệm, chưa dành thời gian cần thiết cho công tác kiểm tra, càng ít quan tâm học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức nên công tác kiểm tra Đảng trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.

Để công tác kiểm tra của TCCS Đảng trong các doanh nghiệp đảm bảo, theo tôi, trước hết lãnh đạo các doanh nghiệp cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, phải dành thời gian hợp lý cho UBKT Đảng ủy hoạt động. Hàng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giúp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra ở các TCCS Đảng trong doanh nghiệp.

Riêng đối với đơn vị Công TNHH Nhà nước một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ, thời gian qua, Đảng ủy rất quan tâm công tác xây dựng Đảng, tích cực chủ động tiến hành công tác giám sát, kiểm tra. Hàng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra 6/6 chi bộ trực thuộc và kiểm tra một số đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung việc chấp hành Điều lệ Đảng, tư cách đảng viên, những điều đảng viên không được làm... Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, nhiều năm qua, ở Công ty không xảy ra tham ô, không có chi bộ, đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật, Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Trong sạch vững mạnh. Đây cũng là bài học mà Đảng bộ chúng tôi luôn tâm đắc và sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Đồng chí Khổng Tấn Thành, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ:

NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA PHẢI GƯƠNG MẪU, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỚI CÁI TÂM TRONG SÁNG

 

Thời gian qua, UBKT Đảng ủy xã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, triển khai toàn diện các mặt công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, hạn chế vi phạm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT Đảng ủy luôn coi trọng việc kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời xử lý hoặc tham mưu cho cấp ủy xử lý các trường hợp đảng viên vi phạm đúng thẩm quyền và quy trình, có tác dụng giáo dục đảng viên vi phạm, hạn chế khiếu kiện. Tuy nhiên, một số chi bộ vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện, kết quả đạt được chưa cao.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy người làm công tác kiểm tra phải thường xuyên bám cơ sở, sâu sát đảng viên, quần chúng để nắm bắt tình hình tư tưởng cũng như những biểu hiện có dấu hiệu vi phạm mà kịp thời ngăn chặn. Các tổ chức Đảng phải thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nhằm giúp đồng chí mình phát huy những ưu điểm và khắc phục nhược điểm. Người làm công tác kiểm tra phải gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ với cái tâm trong sáng không vụ lợi, thường xuyên cập nhật thông tin, nghiên cứu tài liệu, được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; đồng thời phải gắn với thực tiễn địa phương thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

KHANG - THY - DUNG

Chia sẻ bài viết